Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTENE ENEBACKEN 1:54 - husnr 1, HOLMESTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Holmestads kyrka, ext. negnr 03-210-13

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HOLMESTADS KYRKA (akt.)

1874 - 1875

Västra Götaland
Götene
Västergötland
Holmestad
Götene församling
Skara stift
Holmestad kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Oktogonal

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Oktogonal

Historik

Inventeringsår 1997

HOLMESTAD - Av Holmestads gamla kyrka, som låg ca 300 meter söder om den nuvarande, syns inga lämningar. Från den gamla kyrkan är bevarat en altaruppsats (nu förvarad i en tornvåning), en medeltida dopfunt, en predikstol från 1600-talet (nu förvarad på norra läktaren), två träskulpturer och en oljemålning på duk.
Den nuvarande kyrkan uppfördes 1874 - 1875 efter ritningar av arkitekt Ernst Jacobsson. Läktare, bänkinredning, predikstol och altarring finns kvar sedan byggnadstiden, liksom en orgel byggd 1875 av EA Setterquist o son, Örebro. Sakristian var ursprungligen belägen i korets östligaste del. Mellan altaret och sakristian fa...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1349 Specifika inventarier - dopfunt
År 1600 - 1699 Fast inredning - predikstol
År 1650 - 1750 Fast inredning - altaruppsats
Förvaras på vinden.
År 1874 - 1875 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, vapenhus och torn

Ernst Abraham Jacobsson (Arkitekt)

År 1874 - 1875 Nybyggnad - Torn

Ernst Abraham Jacobsson (Arkitekt)

År 1874 - 1875 Nybyggnad - Vapenhus

Ernst Abraham Jacobsson (Arkitekt)

År 1874 - 1875 Nybyggnad - Korparti

Ernst Abraham Jacobsson (Arkitekt)

År 1874 - 1875 Nybyggnad - Sakristia
Ursprungligen vapenhus, fungerar som sakristia sedan en restaurering 1963

Ernst Abraham Jacobsson (Arkitekt)

År 1874 - 1875 Fast inredning - läktare
År 1874 - 1875 Fast inredning - bänkinredning
År 1874 - 1875 Fast inredning - altarring
År 1875 - 1875 Fast inredning - orgel

Setterquist & Son Orgelbyggeri (Orgelbyggeri)

År 1922 - 1923 Teknisk installation - el
År 1922 - 1923 Underhåll - interiör
Ommålning.
År 1937 - 1937 Underhåll - takomläggning
Orsakat av åsknedslag.
År 1942 - 1942 Teknisk installation - värme
Pannrum. Årtalet något osäkert.

Sigurd Lidén (Konstruktör)

År 1947 - 1947 Konservatorsarbeten
Målning på väv.

Olle Hellström (Konservator)

År 1963 - 1963 Underhåll - takomläggning

Anders Ekman (Arkitekt)

Henrik Dahlén (Obestämd yrkestillhörighet)

År 1963 - 1963 Ändring - ombyggnad, port
Huvudingången flyttat till väster. Ny port.

Anders Ekman (Arkitekt)

År 1963 - 1963 Underhåll - interiör
Läktarunderbyggnad och ny läktartrappa.Nytt innergolv.Sakrisitan flyttas till f.d. pannrummet i norr och inreds. Altarskrank rivs.Predikstol och dopfunt byter plats. Vissa dörrar utbyts.

Anders Ekman (Arkitekt)

Evald Johansson, Varola (Byggmästare)

År 1963 - 1963 Fast inredning - läktare
Ny sockel.

Anders Ekman (Arkitekt)

År 1963 - 1963 Teknisk installation - värme
Elvärme installeras.
År 1963 - 1963 Underhåll - målningsarbete
Ny färgsättning.

Allan Steiner (Hantverkare - Målare)

Olle Hellström (Konservator)

År 1978 - 1978 Fast inredning - orgel
Kororgel anskaffas.

Smedmans Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1986 - 1986 Underhåll - omputsning
Fasaden.
År 1995 - 1995 Underhåll - exteriör
Renovering av torn och torntak p.g.a. röta.Utbyte av skadat trä, takomläggning, omputsning.

Arkitekttriangeln AB (Arkitektkontor)

Börje Andersson (Firma)

Kumla Fasadrenovering AB (Entreprenör)

År 2009 - 2010 Underhåll - Omputsning, exteriör
Borttagning av cementlagningar. Nylagningar med kalk från Kinnekulle. Putsrenoveringen har karaktär av kunskapsuppbyggnadsprojekt med noggrann analys av befintliga putsskikt och provytor.

Balksten Byggnadsvård (Entreprenör)

Byggnadsfirma Kenneth Johansson AB (Hantverkare - Murare)

Börje Jonsson (Hantverkare - Målare)

År 2010 - 2010 Underhåll - exteriör
Målning av plåttak, dörrar och fönster. Byte av stuprör. Reparation av korets rosettfönster.

Börje Jonsson (Hantverkare - Målare)

Leckströms snickeri (Hantverkare - Snickare)

År 2010 - 2010 Konservatorsarbeten
Konservatorsarbeten på predikstol och delar av altartavla från den gamla kyrkan i Holmestad.

Annica Björklund (Konservator)