Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GRÄSTORP TRÖKÖRNA 2:1 - husnr 1, TRÖKÖRNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Trökörna kyrka, neg.nr. 03/296:16

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TRÖKÖRNA KYRKA (akt.)

1250 - 1350

1250 - 1350

1689 - 1690

Västra Götaland
Grästorp
Västergötland
Trökörna
Trökörna församling
Skara stift
Trökörna kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Kyrkan bestod enligt ett inventarium från 1583 av ett långhus "aff trä" och ett kor "aff steen". Kyrkan sägs ha rests omkring 1300. Sannolikt har ett gråstenskor ersatt ett tidigare i trä. Långhuset fick stå kvar tills resurser fanns för att resa ett i sten, vilket är ett inte ovanligt mönster. Denna träkyrka kan med tanke på dopfuntens ålder antas ha rests under andra hälften av 1200-talet. Troligen ingår korets nordmur i nuvarande kyrkas nordmur. En osäker uppgift menar att sakristian uppmurades 1465. Det nuvarande långhuset byggdes av sten - och det nu försvunna vapenhuset framför sydportalen - omkring år 1690. Den tresidiga kora...

Läs mer i eget fönster

År 1250 - 1350 Nybyggnad
Långhuset av trä, senare kor av sten.

Lagerlöf, Erland, Medeltida träkyrkor II, Sveriges kyrkor volym 199, 1985. (Arkiv)

År 1250 - 1300 Specifika inventarier - dopfunt

Hallbäck, Sven-Axel, Medeltida dopfuntar i Skaraborg, Västergötlands fornminnesförenings tidskift 1971-72. (Arkiv)

År 1250 - 1350 Nybyggnad
År 1300 - 1400 Specifika inventarier - kyrkklocka
År 1600 - 1699 Nybyggnad - Sakristia
Uppfört som gravkor.

Henningsson, John, Trökörna - en sockenbok, 1987. (Arkiv)

År 1689 - 1690 Nybyggnad
Långhus av sten.

Henningsson, John, Trökörna - en sockenbok, 1987. (Arkiv)

År 1689 - 1690 Nybyggnad - Vapenhus

Henningsson, John, Trökörna - en sockenbok, 1987. (Arkiv)

År 1700 - 1750 Fast inredning - läktare
År 1738 - 1738 Fast inredning - predikstol

Michael Schmidt (Konstnär - Bildhuggare)

Henningsson, John, Trökörna - en sockenbok, 1987. (Arkiv)

År 1747 - 1747 Specifika inventarier - kyrkklocka

Nils Billsten, Skara (Klockgjutare)

År 1750 - 1750 Fast inredning - altaruppsats

Michael Schmidt (Konstnär - Bildhuggare)

Henningsson, John, Trökörna - en sockenbok, 1987. (Arkiv)

År 1788 - 1788 Underhåll - takomläggning
Skiffertäckning.

Adam Pickel (Hantverkare - Murare)

Henningsson, John, Trökörna - en sockenbok, 1987. (Arkiv)

År 1798 - 1798 Nybyggnad - Korparti

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1858 - 1859 Konservatorsarbeten

Carl Rudbeck (Konstnär)

År 1894 - 1894 Nybyggnad - Torn
År 1894 - 1894 Nybyggnad - Torn

Erik Josephson (Arkitekt)

År 1894 - 1894 Ändring - ombyggnad
Rivning av vapenhus. Flytt av sydport. Möblering av gravkor med bänkar. Sakristia bkom altare. Nytt innertak. Nedtagning av altaruppsats, ljudtak och läktarbröst.

Erik Josephson (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1894 - 1894 Fast inredning - bänkinredning

Erik Josephson (Arkitekt)

År 1894 - 1894 Fast inredning - skrank

Erik Josephson (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1894 - 1894 Fast inredning - altarring

Erik Josephson (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1894 - 1894 Ändring - ombyggnad, fönster

Erik Josephson (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1894 - 1894 Ändring - ombyggnad, port

Erik Josephson (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1902 - 1902 Fast inredning - orgel

Olof Hammarberg (Orgelbyggare)

Inventarium över svenska orglar, Skara stift, 1989. (Arkiv)

År 1927 - 1927 Ändring - restaurering, interiör
Rivning av skrank, ordningställande av sakristia, återbördande av altaruppsats, ljudtak och läktarbröst.

Arvid Johansson, Mellby (Byggmästare)

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1927 - 1927 Ändring - ombyggnad, golv

Arvid Johansson, Mellby (Byggmästare)

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1927 - 1927 Ändring - ombyggnad, fönster

Arvid Johansson, Mellby (Byggmästare)

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1927 - 1927 Underhåll - målningsarbete, interiör

Axel Forssén (Arkitekt)

K J R Johansson (Hantverkare - Målare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1927 - 1927 Konservatorsarbeten
Altaruppsats, predikstol, ljudtak och läktarbröst.
År 1927 - 1927 Teknisk installation - värme

Arvid Johansson, Mellby (Byggmästare)

År 1939 - 1939 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

A. F. Ramqvist (Konstruktör)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1939 - 1939 Teknisk installation - värme

Adolf Niklasson (Arkitekt)

H Zetterman (Konstruktör)

År 1948 - 1948 Ändring - ombyggnad, fönster
Västfönster i sakristia.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1969 - 1969 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Målning med silikatfärg.

Anders Ekman (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1969 - 1969 Ändring - ombyggnad, interiör
Rivning av vapenhustrappa. Nytt tak, golv och långhusport i vapenhus. Nordfönster, nytt tak och port i sakristia.

Anders Ekman (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1969 - 1969 Ändring - ombyggnad, trappa
Ny läktartrappa med skrubb.

Anders Ekman (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1969 - 1969 Teknisk installation - VA
Toalett

Anders Ekman (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1969 - 1969 Specifika inventarier - textilskåp

Anders Ekman (Arkitekt)

År 1969 - 1969 Fast inredning - orgel, orgelverk

Herman Nordfors & Co (Orgelbyggare)

Inventarium över svenska orglar, Skara stift, 1989. (Arkiv)

År 1980 - 1980 Ändring - ombyggnad, port
Ytterportarna nygjordes.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1980 - 1980 Ändring - tilläggsisolering

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1986 - 1986 Underhåll - takomläggning
Nytt skiffertak.

Tage Brolin (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1989 - 1989 Teknisk installation - högtalaranläggning

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1991 - 1991 Underhåll - omputsning
Tornet omputsades. Sockeln på hela kyrkan befriades från puts. Hängrännor och stuprör uppsattes.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1991 - 1991 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Tornet målades.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1998 - 1998 Underhåll - takomläggning
Ny plåt på torntak.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1998 - 1998 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Långhus och sakristia.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1998 - 1998 Specifika inventarier - textilskåp

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 2003 - 2003 Ändring - ombyggnad, golv
Helt nya golv utom i vapenhus, pga röta.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 2003 - 2003 Ändring - ombyggnad, interiör
Nya skåp under läktare och i sakristia.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 2003 - 2003 Fast inredning - altare
Nytt altare och ombyggnad av altarring.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 2003 - 2003 Underhåll - målningsarbete, interiör

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)