Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GRÄSTORP FLAKEBERG 1:25 - husnr 1, FLAKEBERGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Exteriör av Flakebergs kyrka, neg.nr. 03/284:01

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FLAKEBERGS KYRKA (akt.)

1898 - 1899

1898 - 1899

Västra Götaland
Grästorp
Västergötland
Flakeberg
Särestads församling
Skara stift
Flakeberg kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1992

Redan på 1870-talet upplevdes den gamla förfallna kyrkan som för trång för den under seklet markant ökade befolkningen. En reparation och utvidgning med torn tycktes kunna bli minst lika dyr som en nybyggnad, varför det sistnämnda valdes. 1893 fastställdes en ritning av Gustaf Pettersson på en rymlig nygotisk salkyrka. Bygget utfördes åren 1898-99 under ledning av Johannes Larsson från byggmästarsocknen Varola, vilken uppfört flera kyrkor i landskapet. Av inredningen från uppförandet återstår främst predikstol och altarring. 1909 införskaffades en orgel från Olof Hammarberg i Göteborg.
1937 grävdes ett pannrum för indragning av v...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1199 Specifika inventarier - dopfunt

Hallbäck, Sven-Axel, Medeltida dopfuntar i Skaraborg, Västergötlands fornminnesförenings tidskift 1971-72. (Arkiv)

År 1249 - 1299 Specifika inventarier - kyrkklocka

Sune (Klockgjutare)

Västergötlands runinskifter, 1940-70. (Arkiv)

År 1692 - 1692 Fast inredning - altaruppsats

Johansson, Erik, Särestadsbygden, 1966. (Arkiv)

År 1789 - 1789 Specifika inventarier - kyrkklocka

Nils Billsten, Skara (Klockgjutare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1898 - 1899 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och torn

Gustaf Pettersson (Arkitekt)

Johannes Larsson (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1898 - 1899 Nybyggnad - Torn

Gustaf Pettersson (Arkitekt)

Johannes Larsson (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1898 - 1899 Nybyggnad - Korparti

Gustaf Pettersson (Arkitekt)

Johannes Larsson (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1898 - 1899 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1909 - 1909 Fast inredning - orgel

Olof Hammarberg (Orgelbyggare)

Inventarium över svenska orglar, Skara stift, 1989. (Arkiv)

År 1937 - 1937 Teknisk installation - värme

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Sigurd Lidén (Konstruktör)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1942 - 1942 Konservatorsarbeten
Predikstol och altaruppsats befrias från sentida övermålningar.

Olle Hellström (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1952 - 1952 Nybyggnad - Sakristia

Axel Forssén (Arkitekt)

Hugo Larsson (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1952 - 1952 Ändring - ombyggnad, interiör
Borttagning av altarskrank, ombyggnad av läktare och bänkinredning, insättning av innanfönster, nya golv, igensättning av korets sydfönster.

Axel Forssén (Arkitekt)

Hugo Larsson (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1952 - 1952 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ändrad färgsättning.

Allan Steiner (Hantverkare - Målare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1952 - 1952 Teknisk installation - el

Sigurd Lidén (Konstruktör)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1953 - 1953 Fast inredning - orgel, orgelverk

Olof Hammarberg (Orgelbyggare)

Inventarium över svenska orglar, Skara stift, 1989. (Arkiv)

År 1985 - 1985 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnad och nya läktardörrar. Vitkalkning av nedre tornvåningar.

Leif Ahlkvist (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1987 - 1987 Teknisk installation - VA
Toalett

Leif Ahlkvist (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1990 - 1991 Underhåll - exteriör
Målning av fönster, luckor, tornutsmyckning, utbyte av rostskadade detaljer, kalkning av väggar.

Kenta bygg AB (Entreprenör)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1997 - 1997 Specifika inventarier - textilskåp

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)