Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ESSUNGA ÅSAKA 8:1 - husnr 2, BARNE- ÅSAKA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. 04/155:19

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BARNE- ÅSAKA KYRKA (akt.)

1844 - 1844

1844 - Okänt

Västra Götaland
Essunga
Västergötland
Barne-Åsaka
Essunga församling
Skara stift
Barne-Åsaka 706

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Kyrkan uppfördes 1844 efter den gamlas brand. För ritningen svarade Överintendentsämbetets arkitekt Fredrik Blom. 1892 försågs kyrkan med en orgel byggd av Johannes Magnusson i Göteborg. 1900 insattes nya fönster av gjutjärn. 1926 renoverades kyrkan av byggnadsingenjör Albert Darén och arkitekt Harry Kjellkvist. Bänkinredningen nygjordes emedan den gamla var för trång och obekväm. Bänkkvarteren fick nytt golv. Altare, altarring och predikstol utbyttes likaså. Kring altarets ursprungliga träkors målades en mandorla av Johan Hedæus i utpräglad i jugendstil. Under läktaren uppsattes ett nytt tak med listverk och målning. Nya dörrblad i...

Läs mer i eget fönster

År 1844 - 1844 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn

Fredrik Blom (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1844 - 1844 Nybyggnad - Torn

Fredrik Blom (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1844 - 1844 Nybyggnad - Sakristia

Fredrik Blom (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1844 - 1844 Nybyggnad - Korparti

Fredrik Blom (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1844 - Okänt Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1845 - 1845 Specifika inventarier - kyrkklocka

M A Rönnblom (Klockgjutare)

År 1855 - 1855 Specifika inventarier - kyrkklocka

C. A. Norling, Jönköping (Klockgjutare)

År 1892 - 1892 Fast inredning - orgel

Johannes Magnusson (Orgelbyggare)

År 1900 - 1900 Ändring - ombyggnad, fönster
Gjutjärnsbågar sätts in.
År 1926 - 1926 Fast inredning - predikstol

Albert Dahrén (Arkitekt)

C A Andersson, Sollebrunn (Byggmästare)

Harry Kjellkvist (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1926 - 1926 Fast inredning - altarring

Albert Dahrén (Arkitekt)

C A Andersson, Sollebrunn (Byggmästare)

Harry Kjellkvist (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1926 - 1926 Fast inredning - bänkinredning

Albert Dahrén (Arkitekt)

C A Andersson, Sollebrunn (Byggmästare)

Harry Kjellkvist (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1926 - 1926 Ändring - ombyggnad, golv
Nya golv i bänkkvarter.

Albert Dahrén (Arkitekt)

C A Andersson, Sollebrunn (Byggmästare)

Harry Kjellkvist (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1926 - 1926 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Mandorla kring kors på altarvägg.

John Hedæus (Konstnär)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1926 - 1926 Underhåll - målningsarbete, interiör

Albert Dahrén (Arkitekt)

Harry Kjellkvist (Arkitekt)

Oscar Steiner (Hantverkare - Målare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1926 - 1926 Fast inredning - altare

Albert Dahrén (Arkitekt)

C A Andersson, Sollebrunn (Byggmästare)

Harry Kjellkvist (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1946 - 1946 Teknisk installation - el
Belysning och uppvärmning.

Sigurd Lidén (Konstruktör)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1961 - 1961 Underhåll - målningsarbete, exteriör

Åke Bergqvist (Hantverkare - Målare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1966 - 1966 Fast inredning - orgel, orgelverk

Herman Nordfors & Co (Orgelbyggare)

År 1968 - 1968 Fast inredning - altaruppsats

Arvid Bryth (Konstnär - Skulptör)

År 1968 - 1968 Fast inredning - altare

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1968 - 1968 Fast inredning - port
Nya ytterportar i söder och öster.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1968 - 1968 Ändring - ombyggnad, golv
Nya golv i gångar och kor.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1968 - 1968 Underhåll - omputsning
Omputsning av exteriör med KC-bruk och avfärgning med kalkfärg.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1968 - 1968 Specifika inventarier - textilskåp
Ny inredning i sakristia.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1981 - 1981 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnad med ny trappa.

Leif Ahlkvist (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1981 - 1981 Underhåll - målningsarbete, interiör

Leif Ahlkvist (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1993 - 1993 Teknisk installation - högtalaranläggning
År 1999 - 1999 Specifika inventarier - textilskåp
År 2014 - 2014 Underhåll - takomläggning
Båda takfallen är omlagda på långhuset och sakristian med enkupigt lertegel. En ny papp och läkt är lagt samt att en skadad takstol/högben förstärkts med limträbalkar i mitten på södra takfallet.

K. Ivehag Byggfirma Nossebro (Firma)