Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ESSUNGA LEKÅSA 1:28 - husnr 1, LEKÅSA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. 04/160:10

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LEKÅSA KYRKA (akt.)

1860 - 1861

1860 - 1861

Västra Götaland
Essunga
Västergötland
Lekåsa
Essunga församling
Skara stift
Lekåsa 806

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1992

Efter att Barne-Åsaka kyrka år 1834 brann ned i samband med ett blixtnedslag så försökte biskop Butsch med alla medel att få till stånd en sammanbyggnad mellan denna socken och Lekåsa. Sockenstämman ville dock inte gå med på detta. Dock mognade så småningom tanken på nybyggnation. 1860 stod en ny kyrka klar efter ritningar av Överintendentsämbetets arkitekt Johan Fredrik Åbom. En orgel införskaffades 1892, tillverkad av Levin Johansson, Liared.
1938 renoverades kyrkan efter ritningar av arkitekt Axel Forssén. Korets östfönster murades igen och de gamla obekväma bänkarna byttes ut mot nya. Johan Wahlins altaruppsats från 1700-tale...

Läs mer i eget fönster

År 1860 - 1861 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn

Anders Johansson, Angerdshestra (Byggmästare)

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1860 - 1861 Nybyggnad - Torn

Anders Johansson, Angerdshestra (Byggmästare)

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1860 - 1861 Nybyggnad - Sakristia

Anders Johansson, Angerdshestra (Byggmästare)

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1860 - 1861 Nybyggnad - Korparti

Anders Johansson, Angerdshestra (Byggmästare)

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1860 - 1861 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1892 - 1892 Fast inredning - orgel

Levin Johansson (Orgelbyggare)

År 1938 - 1938 Underhåll - målningsarbete, interiör

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1938 - 1938 Konservatorsarbeten
Altaruppsats

C O Svensson (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1938 - 1938 Ändring - ombyggnad, fönster
Igenmurning av korets östfönster.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1942 - 1942 Brand

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1943 - 1944 Ändring - ombyggnad
Kyrkan återuppbyggd med utgångspunkt från den eldhärjade kyrkan. Helt ny inredning.

Evert Milles (Arkitekt)

År 1943 - 1944 Fast inredning - altaruppsats

Axel Wallenberg (Konstnär - Bildhuggare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1943 - 1944 Fast inredning - orgel

Lindegrens Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1943 - 1943 Specifika inventarier - kyrkklocka
Två stycken

M & O Ohlssons klockgjuteri (Klockgjuteri)

År 1943 - 1944 Teknisk installation - värme
Lågtrycksånga
År 1943 - 1944 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning

Sigurd Lidén (Konstruktör)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1954 - 1954 Ändring - ombyggnad, golv
Gamla golvet byts ut pga rötskada orsakad av dålig ventilation.
År 1958 - 1958 Ändring - ombyggnad, fönster
Antikglas sätts in i långhusfönstren.
År 1975 - 1975 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Spricklagning med cement och avfärgning med silikatfärg.

Folke Svantesson, Lekåsa (Hantverkare - Målare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1981 - 1981 Specifika inventarier - textilskåp

Leif Ahlkvist (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1981 - 1981 Ändring - tilläggsisolering

Leif Ahlkvist (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1981 - 1981 Underhåll - målningsarbete, interiör

Leif Ahlkvist (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1981 - 1981 Ändring - ombyggnad
Nya solbänkar, slipning av golv, borttagning av bakre bänkrader.

Leif Ahlkvist (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 2000 - 2000 Underhåll - omputsning
Omputsning av exteriör och avfärgning med kalkfärg.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)