Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ESSUNGA KYRKÅS 1:7 - husnr 1, KYRKÅS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. 04/156:08

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KYRKÅS KYRKA (akt.)

1700 - 1799

1700 - 1799

Västra Götaland
Essunga
Västergötland
Kyrkås
Essunga församling
Skara stift
Kyrkås 504

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Kyrkås äldre byggnadshistoria är höljd i dunkel. Sitt nuvarande utseende torde kyrkan ha fått under 1700-talet med ett fullbrett rakt kor och draperimålningar i interiören. Sakristian i norr är troligen uppförd något senare, kanske inte förrän 1800-talets första hälft. 1671 fick kyrkan predikstol och 1690 altaruppsats. Innertaket var plant och dekorerat med barockmåleri. Flera källor omtalar Kyrkås som offerkyrka. Såväl heligt träd som källa skall ha funnits i närheten. Resande och sjuka från när och fjärran skänkte gåvor till kyrkan för att bli hjälpta ur nödsituationer. Den lilla skogsbygdskyrkan blev således mycket rik, trots den...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1250 Specifika inventarier - dopfunt

Hallbäck, Sven-Axel, Medeltida dopfuntar i Skaraborg, Västergötlands fornminnesförenings tidskift 1971-72. (Arkiv)

År 1671 - 1671 Fast inredning - predikstol
År 1690 - 1690 Fast inredning - altaruppsats
År 1700 - 1799 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och vapenhus
År 1700 - 1799 Nybyggnad - Sakristia
Troligen senare än koret.
År 1700 - 1799 Nybyggnad - Vapenhus
År 1700 - 1799 Nybyggnad - Korparti
År 1700 - 1799 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1825 - 1825 Underhåll - målningsarbete
Ospecificerade reparationer utföres.
År 1886 - 1886 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Exteriören vitmålas efter att ha varit rödfärgad.
År 1902 - 1902 Fast inredning - bänkinredning
Nygotisk, öppen bänkinredning ersätter sluten.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1902 - 1902 Ändring - ombyggnad, interiör
Nya golv, nytt innertak, ny inredning i vapenhus, ny läktartrappa, enkel orgel införskaffas.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1946 - 1946 Underhåll - målningsarbete, interiör
Putslagning och avfärgning.

Olle Hellström (Konservator)

Ärland Noréen (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1946 - 1946 Ändring - restaurering, interiör
Nya golv, ny inredning och port i sakristia, innanfönster sätts in, innertaket kläs med slätspont, ny trappskärm till predikstol, korbänk i söder slopas, bänkinredningen görs sluten.

Ärland Noréen (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1946 - 1946 Konservatorsarbeten
Altaruppsats, predikstol, madonna och draperingar. Ny drapering utföres kring altaruppsats.

Olle Hellström (Konservator)

Ärland Noréen (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1970 - 1970 Fast inredning - orgel

John Grönvall, Lilla Edet (Orgelbyggare)

År 1998 - 1998 Underhåll - målningsarbete, interiör

Tage Brolin (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1998 - 1998 Konservatorsarbeten
Draperingar

Anders Darwall (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1999 - 1999 Fast inredning - port
Ny västport.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)