Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ESSUNGA FÅGLUM 21:1 - husnr 1, FÅGLUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. 04/158:10

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FÅGLUMS KYRKA (akt.)

1130 - 1140

1130 - 1140

Västra Götaland
Essunga
Västergötland
Fåglum
Essunga församling
Skara stift
Fåglum 630

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Kyrkan uppfördes av gråsten under 1130-talet, till vilken tid ett bevarat remstycke i västpartiet dendrokronologiskt daterats. Kyrkan hade typisk sydportal och smalare rakt kor. Vid inventeringen 1583 var kyrkan i ett bedrövligt skick emedan taket blåst av. Vid mitten av 1600-talet tillkom predikstolen med sitt ljudtak. Sannolikt 1712 reparerades muren och taket spåntäcktes. År 1732 byggdes ett fullbrett kor med tidstypisk tresidig avslutning. Säve berättar i en inventering 1863 att predikstolen var placerad över altaret. Altaruppsats skänktes till kyrkan 1761 av ryttmästare Samuel Åkerhjelm och dennes fru Ulrica Eleonora Hierta på...

Läs mer i eget fönster

År 1130 - 1140 Nybyggnad
Långhus
År 1130 - 1140 Nybyggnad
År 1250 - 1300 Specifika inventarier - dopfunt

Hallbäck, Sven-Axel, Medeltida dopfuntar i Skaraborg, Västergötlands fornminnesförenings tidskift 1971-72. (Arkiv)

År 1650 - 1700 Fast inredning - predikstol
År 1712 - 1712 Underhåll - exteriör
Reparation av fasader och spåntak.
År 1732 - 1732 Nybyggnad - Korparti
År 1761 - 1761 Fast inredning - altaruppsats
År 1761 - 1761 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Tak- och draperimålningar.

Johan Wahlin, Skara (Konstnär)

År 1826 - 1826 Underhåll - fönster
År 1845 - 1845 Underhåll - målningsarbete, exteriör
År 1845 - 1845 Ändring - ombyggnad, fönster
Nytt fönster tags upp i norr.
År 1850 - 1850 Underhåll - takomläggning
Spån byts mot tegel.
År 1852 - 1853 Ändring - ombyggnad, interiör
Nya golv läggs in, bänkarna görs lika höga, altaret ombyggs och läktaren kortas något.
År 1852 - 1853 Underhåll - målningsarbete, interiör

Berglöf (Hantverkare - Målare)

År 1852 - 1853 Nybyggnad - Vapenhus
Trä
År 1876 - 1876 Underhåll - målningsarbete, interiör
Vitmålning av interiör.
År 1883 - 1883 Fast inredning - altare
År 1883 - 1883 Ändring - ombyggnad, interiör
Utvidgning av altarring och flytt av predikstol till nordsida.
År 1883 - 1883 Underhåll - målningsarbete, interiör
År 1883 - 1883 Nybyggnad - Sakristia
Trä
År 1899 - 1899 Ändring - ombyggnad, innertak
Nytt innertak av pärlspont spikas på det gamla.
År 1899 - 1899 Teknisk installation - värme
Kamin
År 1929 - 1929 Nybyggnad - Vapenhus

Allan Berglund (Arkitekt)

År 1929 - 1929 Nybyggnad - Sakristia

Allan Berglund (Arkitekt)

År 1929 - 1929 Nybyggnad - Vapenhus
Ersätter äldre i trä.

Allan Berglund (Arkitekt)

Henriksson, Vårgårda (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1929 - 1929 Ändring - restaurering
Nytt golv i bänkkvarter, nya fönster, dörrar, portar, läktartrappa, innertak av slätspont ovanpå det gamla, omläggning av yttertak, ombyggnad av bänkarnas ryggar och sitsar, en sentida utkragning på läktarbröstet borttags, korgolv höjes och predikstol flyttas tillbaks samt förses med ny trappa, nisch anordnas för kamin.

Allan Berglund (Arkitekt)

C O Svensson (Konservator)

Henriksson, Vårgårda (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1929 - 1929 Konservatorsarbeten
Altaruppsats, predikstol, madonna, bänkdörrar och draperimålningar konserveras, sentida bemålning tags bort.

Allan Berglund (Arkitekt)

C O Svensson (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1929 - 1929 Underhåll - målningsarbete
Putslagning och avfärgning interiört och exteriört.

Allan Berglund (Arkitekt)

Oscar Steiner (Hantverkare - Målare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1929 - 1929 Nybyggnad - Sakristia
Ersätter äldre i trä.

Allan Berglund (Arkitekt)

Henriksson, Vårgårda (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1946 - 1946 Teknisk installation - värme
Elvärme

Sigurd Lidén (Konstruktör)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1950 - 1950 Fast inredning - orgel

Tostareds Kyrkorgelfabrik (Orgelbyggeri)

År 1971 - 1971 Konservatorsarbeten
Sanering av skadedjursangrepp på madonna.

Bill Slagarp (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1981 - 1981 Underhåll - omputsning
Omputsning och avfärgning av exteriör.

Tage Brolin (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1981 - 1981 Underhåll - takomläggning

Tage Brolin (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1996 - 1996 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv i sakristia pga rötskada.
År 1996 - 1996 Specifika inventarier - textilskåp