Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

UDDEVALLA ÅSEN 1:18 - husnr 3, HÖGÅS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2713-1.tif (B)

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HÖGÅS KYRKA (akt.)

1868 - 1869

1868 - 1869

Västra Götaland
Uddevalla
Bohuslän
Högås
Bokenäsets församling
Göteborgs stift
Högås Kyrka 106

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2000

Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

Föregångaren till Högås nuvarande kyrka, en äldre kyrka med medeltida ursprung, revs 1868. Den var belägen på den gamla kyrkogården. Materialet återanvändes vid byggandet av den nyare kyrkan, som uppfördes 1867-69 efter ritningar signerade O.A. Mankell. Kyrkan fick en enkel men sammanhållen arkitektur med tidstypiska nyklassicistiska stildrag. Torntaket är täckt med skiffer och det är möjligt att hela kyrkan ursprungligen också var skiffertäckt tidigare.
Kyrkan bör rimligtvis ha genomgått en renovering vid eller strax före sekelskiftet 1900, men känt är att den genomgick en stör...

Läs mer i eget fönster

År 1868 - 1869 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn. Vapenhus i tornets bottenvåning.

Otto August Mankell (Arkitekt)

År 1868 - 1869 Nybyggnad - Torn

Otto August Mankell (Arkitekt)

År 1868 - 1869 Nybyggnad - Sakristia

Otto August Mankell (Arkitekt)

År 1868 - 1869 Nybyggnad - Korparti

Otto August Mankell (Arkitekt)

År 1868 - 1869 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1920 - 1920 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk, eventuellt också ny orgelfasad.
År 1920 - 1920 Teknisk installation - värme
Ändring av värmeledning.

Ernst A Werne, Uddevalla (Arkitekt)

År 1930 - 1931 Underhåll - interiör
Invändig renovering.

John Hedæus (Konstnär)

År 1939 - 1939 Teknisk installation - el
Elektrifiering, nya armaturer av konstsmed L H.

Lars Holmström (Konstnär)

År 1952 - 1952 Ändring
Ommöblering i koret.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1954 - 1954 Teknisk installation - värme
Elvärme
År 1968 - 1968 Underhåll - målningsarbete
Invändig och utvändig målning.
År 1968 - 1968 Teknisk installation - el
Installation av elektrisk klockringning.
År 1968 - 1968 Ändring - ombyggnad, trappa
Ny kyrkogårdstrappa.
År 1980 - 1980 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk.

Tore Lindegren (Orgelbyggare)

År 1988 - 1988 Ändring - ombyggnad, interiör
Rum byggda under läktaren.

Arkitekt Triangeln, Trollhättan (Arkitektkontor)

År 1991 - 1991 Specifika inventarier - textilskåp
Ny textilförvaring.

Magnus Wångblad (Arkitekt)

År 1997 - 1997 Underhåll - målningsarbete, interiör
Invändig ommålning av putsade ytor.
År 1998 - 1998 Ändring
Kyrkans kristallkronor stulna.
År 1999 - 1999 Underhåll - exteriör
Reparation av kalkstensgesims på tornet.