Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

UDDEVALLA RESTERÖD 6:1 - husnr 1, RESTERÖDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2708-8.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
RESTERÖDS KYRKA (akt.)

1100 - 1199

1100 - 1199

Västra Götaland
Uddevalla
Bohuslän
Resteröd
Ljungskile församling
Göteborgs stift
Resteröd 607

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 2000

Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

RESTERÖDS KYRKA har ett medeltida ursprung och är sannolikt uppförd under 1100-talet. Den är uppförd med en romansk planlösning med rektangulärt långhus och smalare kor, skiljt från långhuset genom en triumfbåge. Ingång har funnits på sydsidan. Denna planlösning är till stora delar bevarad, dock har triumfbågen troligen breddats och sydingången ersatts av västingång. Medeltida murverk finns således i kyrkans alla väggar.

Under 1600-talet berikas interiören med tidsenlig snickeriinredning, varav idag predikstol och altaruppsats är bevarad (predikstolen har sagts vara från 1570-...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1199 Nybyggnad
År 1100 - 1199 Nybyggnad - Korparti
År 1100 - 1199 Nybyggnad
År 1576 - 1576 Fast inredning - predikstol
Predikstolen till kyrkan (Förefaller dock som en väl tidig datering).

Hellman 1990 (Arkiv)

År 1627 - 1628 Fast inredning - predikstol
Målning av predikstolen: "Givet for prædikestolen at lade formale 32 sk"

Sveriges kyrkor: Da R A Reg 108b Baahuslen og Vigen kirkeregnskaber 1618-27 (Arkiv)

År 1681 - 1681 Fast inredning - altaruppsats
Altartuppsatsen tillkommen.

Severin Kristiansson Vandalin (Konstnär - Dekormålare)

Text på uppsatsen (Arkiv)

År 1730 - 1730 Ändring - ombyggnad, fönster
Två fönster upptagna (sannolikt åt norr).

Hellman 1990 (Arkiv)

År 1751 - 1751 Underhåll - takomläggning
Kyrkans tak täcks med tegel, tidigare spån.

Hellman 1990 (Arkiv)

År 1825 - 1825 Specifika inventarier - kyrkklocka
Tillstånd lämnat att försälja kyrkans primklocka. Den är dock omnämnd ännu 1872.

Hellman 1990 (Arkiv)

År 1826 - 1826 Ändring - ombyggnad
Större renovering av kyrkan, då bl a fönstren förstorades, igenläggning av gravar i golvet, nytt golv, flyttning av predikstolen till norrsidan.

Hellman 1990 (Arkiv)

År 1826 - 1826 Underhåll
Större renovering av kyrkan, med utvändig "rappning och vitlimning", rödfärgning av vapenhus, invändig målning (bl a vitmålning av taket och övrig inredning), reparation av bänkar mm.

Hellman 1990 (Arkiv)

År 1869 - 1869 Fast inredning - orgel
Kyrkan fick sin första orgel, en enkel "kammarorgel" (dvs orgelharmonium). Mindre ombyggnad av läktaren i samband med detta.

Hellman 1990 (Arkiv)

År 1869 - 1869 Ändring - ombyggnad
Ny ingång åt väster, sydingång igensatt. Nytt vapenhus (av trä) framför västingången.

Hellman 1990 (Arkiv)

År 1886 - 1886 Specifika inventarier - dopfunt
Den medeltida dopfunten såld till Göteborgs museum.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1919 - 1920 Nybyggnad - Vapenhus
Det nuvarande vapenhuset på västgaveln byggdes. Samtidigt revs ett vindfång av trä.

Anders Roland (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1919 - 1920 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia byggd.

Anders Roland (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1919 - 1920 Ändring - ombyggnad
Restaurering av kyrkan. Västingången vidgad. Äldre måleri restaurerat på altaruppsats, altare, predikstol, bänkar, läktarbröstning. Läktaren återställd efter 1869 års utbyggnad. Bänkarnas sitsar breddade, liksom mellanstyckena mellan dörrarna. Nya bänkar på läktaren. Ny orgel. Centralvärme. Innanfönster.

Anders Roland (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1919 - 1920 Konservatorsarbeten
Äldre måleri restaurerat på altaruppsats, altare, predikstol, bänkar, läktarbröstning.

Wilhelm Petterson (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1920 - 1920 Specifika inventarier - dopfunt
Som ny dopfunt anskaffades en kopia av den medeltida dopfunt som tidigare såldes.
År 1929 - 1929 Konservatorsarbeten
Takmålningarna frilagda från vit färg, och restaurerade/konserverade.

C O Svensson (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1929 - 1929 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Nya takmålningar i kortaket.

C O Svensson (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1935 - 1935 Underhåll - golv
Nytt golv i kyrkan.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1955 - 1955 Teknisk installation - värme
Elvärmeanläggning

Hellman 1990 (Arkiv)

År 1958 - 1958 Konservatorsarbeten
Konservering av takmålning, altaruppsats, predikstol, läktarbröstning.

Thorbjörn Engblad (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1958 - 1958 Underhåll - målningsarbete, interiör
Invändiga målningsarbeten.

Thorbjörn Engblad (Konservator)

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1963 - 1963 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk.

A Magnussons Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Hellman 1990 (Arkiv)

År 1968 - 1968 Ändring - ombyggnad, fönster
Antikglas i fönstren.

Bohusläns museums arkiv ATA (Arkiv)

År 1981 - 1981 Underhåll - takomläggning
Omläggning av takteglet.

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1983 - 1983 Ändring
Främsta bänkar borttagna, dopfunt flyttad till sydsidan.

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1989 - 1989 Konservatorsarbeten
Konservering av altaruppsats och altartavla.

Anders Darwall (Konservator)

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1991 - 1991 Teknisk installation - värme
Byte av värmeanläggning.

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1999 - 1999 Specifika inventarier - textilskåp
Ny skåpsinredning i sakristian.

Magnus Wångblad (Arkitekt)

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 2001 - 2001 Underhåll - exteriör
Utvändiga reparationer.