Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

UDDEVALLA HERRESTAD 32:1 - husnr 1, HERRESTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2676-1

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HERRESTADS KYRKA (akt.)

1100 - 1349

1826 - 1826

Västra Götaland
Uddevalla
Bohuslän
Herrestad
Herrestads församling
Göteborgs stift
Klockarevägen 7

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 2000

Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

HERRESTADS KYRKA har ursprungligen troligen uppförts under 1100-talet. Vid renoveringen 1972 frilades dess grundmurar, som visar att den hade ett smalare kor, dvs en romansk planlösning. Den var nästan lika lång som nuvarande kyrkan, men smalare. När kyrkan i början av 1800-talet befanns vara för liten revs merparten av den gamla kyrkan, och en ny byggdes på samma plats. Den gamla kyrkans västgavel ingår helt eller delvis i den nya kyrkan, som blev bredare och med ett större och tresidigt kor.

Ritningarna till kyrkan var gjorda av byggmästaren Göran Folke Oppman, som möjligen ...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1349 Nybyggnad
Murverk från äldre medeltid ingår i långhusets västra och norra murar
År 1826 - 1826 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och sakristia.

Georg (Jöran) Folke Oppman (Arkitekt)

Peter Österlöf (Byggmästare)

År 1826 - 1826 Nybyggnad - Sakristia

Georg (Jöran) Folke Oppman (Arkitekt)

År 1826 - 1826 Nybyggnad - Korparti

Georg (Jöran) Folke Oppman (Arkitekt)

År 1849 - 1849 Nybyggnad - Torn
Bottenvåningen fungerar som vapenhus.

Georg (Jöran) Folke Oppman (Arkitekt)

År 1853 - 1853 Underhåll
Reparation av det lås från 1772 som fortfarande sitter i västporten.
År 1855 - 1855 Fast inredning - altaruppsats
Ny altaruppsats.

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

År 1870 - 1870 Fast inredning - orgel
Första orgeln inköpt, från Uddevalla kyrka. Ursprungligen byggd 1792 av Johan Eberhardt för Tanums kyrka.
År 1900 - 1900 Fast inredning - orgel, orgelverk
Ombyggnad av orgelverket.

A Magnussons Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1902 - 1902 Underhåll - interiör
Invändig renovering med ommålning mm.
År 1902 - 1902 Ändring - ombyggnad, fönster
I samband med renoveringen togs korfönstren upp.
År 1915 - 1915 Underhåll - interiör
Omputsning av innertaket.
År 1922 - 1922 Specifika inventarier - dopfunt
Ny dopfunt inköpt.
År 1923 - 1923 Teknisk installation - värme
Centralvärme installerades.
År 1923 - 1923 Underhåll - interiör
Invändig renovering, med div reparationer, målningsarbeten.
År 1923 - 1923 Ändring - ombyggnad, interiör
Invändig renovering, med ändring av bänkar, samt dekorativt måleri i fönsternischer och takrosetter.

John Hedæus (Konstnär)

År 1923 - 1923 Konservatorsarbeten
Renovering av målningar på läktarbröstningen.

John Hedæus (Konstnär)

År 1925 - 1925 Fast inredning - altaruppsats
Ny altartavla.

John Hedæus (Konstnär)

År 1926 - 1926 Underhåll - målningsarbete, interiör

Erik Friberger (Arkitekt)

År 1934 - 1934 Fast inredning - orgel, orgelverk
Ombyggnad av orgelverket.

Lindegrens Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1939 - 1939 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning.

Lars Holmström (Konstnär)

År 1944 - 1944 Underhåll - exteriör
Exteriöra arbeten, bl a torntak och lanternin.
År 1954 - 1954 Teknisk installation - värme
Elvärme
År 1964 - 1964 Underhåll - omputsning
Omputsning av exteriören, samt vissa andra arbeten.
År 1966 - 1966 Ändring - ombyggnad, exteriör
Ny trappa till sakristian.
År 1971 - 1972 Underhåll - interiör
Renovering av kyrkan, med förstärkning av takkonstruktionen, ommålning mm.

Uno Söderberg (Arkitekt)

År 1971 - 1972 Ändring - ombyggnad, interiör
Nytt golv, nya bänkar (med återanvändning av vissa äldre delar), ny färgsättning mm.

Uno Söderberg (Arkitekt)

År 1971 - 1971 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk.

Lindegrens Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1981 - 1981 Underhåll - exteriör
Putslagningar, ommålning, vissa plåtarbeten.
År 1999 - 2000 Underhåll
Takomläggning, in- och utvändiga reparationer.

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 2001 - 2001 Konservatorsarbeten
Konservering (rengöring) av läktarbröstningens målningar.