Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TANUM LURS KYRKA 1:1 - husnr 1, LURS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3084-2

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LURS KYRKA (akt.)

1862 - 1868

Västra Götaland
Tanum
Bohuslän
Lur
Lurs församling
Göteborgs stift
Bygdegårdsvägen 2

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2000

Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

Lur socken har haft kyrka sedan medeltiden, omtalad i visitationshandlingar 1391, och den har troligen legat på kyrkogårdens äldre del, strax sydväst om den nuvarande kyrkan.

Efter en biskopvisitation 1854 beslöts att en ny kyrka skulle byggas. Denna stod avsyningsklar 1862, byggd efter ritningar av J Erik Söderlund. Kalkstenplattorna vid ingångarna lär härstamma från den gamla kyrkan korgolv, och bjälkar från 1700-tals tornet skall ha insats i det nuvarande. 1891 byggdes kyrkans orgel.

Kyrkan har genomgått flera invändiga renoveringar, och inventarier från den gamla kyrkan h...

Läs mer i eget fönster

År 1862 - 1868 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn. Vapenhus i tornets bottenvåning.

Johan Erik Söderlund (Arkitekt)

År 1862 - 1868 Nybyggnad - Torn

Johan Erik Söderlund (Arkitekt)

År 1862 - 1868 Nybyggnad - Korparti

Johan Erik Söderlund (Arkitekt)

År 1862 - 1868 Nybyggnad - Sakristia

Johan Erik Söderlund (Arkitekt)

År 1874 - 1874 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklocka inköpt.
År 1891 - 1891 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Orgel med orgelfasad.

A Johansson (Arkitekt)

Johannes Magnusson (Orgelbyggare)

År 1907 - 1907 Konservatorsarbeten
Konservering av altartavla.

Teodor Wallström (Konstnär - Dekormålare)

År 1911 - 1912 Underhåll
Putsreparationer, in- och utvändig ommålning.

Teodor Wallström (Konstnär - Dekormålare)

År 1911 - 1912 Konservatorsarbeten

Teodor Wallström (Konstnär - Dekormålare)

År 1929 - 1929 Teknisk installation - värme
Värmeledning installerad.
År 1929 - 1929 Underhåll - takomläggning
Nytt yttertak.
År 1931 - 1932 Ändring - ombyggnad, interiör
Genomgripande restaurering; nytt innertak, innanfönster, ombyggnad i bänkar, golv, ny sakristieinredning, vapenhustrappor mm.

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

År 1931 - 1932 Underhåll - takomläggning
Kopparplåt på torntak mm.

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

År 1931 - 1932 Underhåll - omputsning
Ny utvändig puts.

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

År 1933 - 1933 Konservatorsarbeten
Konservering och viss komplettering av predikstol och altaruppsats.

C O Svensson (Konservator)

År 1950 - 1950 Teknisk installation - el
Elektrifiering
År 1955 - 1955 Teknisk installation - värme
Elvärme installerad.
År 1964 - 1965 Underhåll
Utvändiga putslagningar och målningsarbeten, nytt taktegel, vissa inre reparationer, invändig ommålning.
År 1964 - 1965 Ändring - ombyggnad, port
Några nya portar samt kopparklädsel på portarna.
År 1965 - 1965 Konservatorsarbeten

C O Svensson (Konservator)

År 1979 - 1979 Underhåll - omputsning
År 1981 - 1981 Underhåll - takomläggning
Koppartäckning av tornspiran.
År 1983 - 1983 Fast inredning - orgel, orgelverk
Arbeten på orgelverket.

A Magnussons Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1985 - 1985 Fast inredning - läktare
Läktarunderbyggnader
År 1985 - 1985 Underhåll - exteriör
Utvändiga putslagningar.
År 1993 - 1993 Underhåll - exteriör
Utvändig putslagning och ommålning av murar och snickerier, plåtslageriarbeten.

KIB (Konsulterande ingenjörsbyrån i Uddevalla AB) (Konstruktör)

År 1995 - 1995 Underhåll - interiör
Invändig ommålning av väggar mm, golvbehandling, mindre reparationer.

KIB (Konsulterande ingenjörsbyrån i Uddevalla AB) (Konstruktör)

Mattsson & Nilsson AB, Byggnadsfirma (Entreprenör)

År 1996 - 1997 Konservatorsarbeten
Konserveringsarbeten på altaruppsats, predikstol, altarkors mm.

Anders Darwall (Konservator)

År 1996 - 1997 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Utvändiga putslagningar.

Anders Darwall (Konservator)

Hunnebo Måleri, Hunnebostrand (Hantverkare - Målare)