Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TANUM FÅRABY 1:37 - husnr 1, HAVSTENSSUNDS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

bUMFA53824.1236.40

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HAVSTENSSUNDS KAPELL (akt.)

1938 - 1938

Västra Götaland
Tanum
Bohuslän
Tanum
Tanums församling
Göteborgs stift
Sjövägen 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Historik

Inventeringsår 2000

Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

Den omkring milslånga kyrkvägen till Grebbestad för befolkningen i Havstenssund med kringliggande skärgårdsöar motiverade tidigt behovet av en egen kyrkobyggnad.
En kapellbyggnadsförening bildades slutligen 1919. Ordförande var dåvarande komministern i Grebbestad, Rolf Bergendahl. Kapellet kom till stånd närmare tjugo år senare, uppfört efter ritningar av Knut Nordenskjöld, invigt 6 december 1938. Inga större ändringar har skett under åren, endast tillbyggnad av utrymme för WC på baksidan. Invändigt skedde en ommålning 1961, då kyrksalen fick vita väggar och blått tak, i ställe...

Läs mer i eget fönster

År 1938 - 1938 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, vapenhus och torn.

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

År 1938 - 1938 Nybyggnad - Torn

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

År 1938 - 1938 Nybyggnad - Sakristia

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

År 1938 - 1938 Nybyggnad - Vapenhus

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

År 1938 - 1938 Nybyggnad - Korparti

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

År 1959 - 1959 Underhåll - takomläggning
Tornhuven fick ny kopparinntäckning.
År 1960 - 1960 Teknisk installation - värme
Elvärme installerad; väggelement och bänkvärmare.
År 1961 - 1961 Underhåll - interiör
Invändig ommålning samt renovering av golv i mittgången och koret.
År 1988 - 1988 Ändring - tillbyggnad
Tillbyggnad av toalett.

Kristin Tollsten (Arkitekt)

År 2000 - 2000 Fast inredning - bänkinredning
Bänkar borttagna på sydsidan.