Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TANUM FAGERHULT 1:13 - husnr 1, FAGERHULTS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

3105-1 (B)

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FAGERHULTS KAPELL (akt.)

1919 - 1921

Västra Götaland
Tanum
Bohuslän
Naverstad
Naverstad-Mo församling
Göteborgs stift
Fagerhults kapell

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Historik

Inventeringsår 2000

Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

Fagerhults kapell är uppfört på östra sidan om Bullaresjöarna, för att betjäna ett område med längre väg till den egentliga sockenkyrkan i Naverstad på västsidan om sjöarna. I området fanns en del gårdar men också en hel del torp- och utmarksbebyggelse.

Kapellet uppfördes 1919-21 av byggmästarna A. och C. W. Gustafsson från Borås. Ritningarna var dock inte godkända, utan vissa mindre ändringar fick göras innan kapellet kunde invigas 1925. Några större förändringar har sedan inte skett, annat än ommålningar, samt att ett riktigt orgelverk insattes 1991.

År 1919 - 1921 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och sakristia.

Carl-Wilhelm Gustafsson (Arkitekt)

År 1919 - 1921 Nybyggnad - Sakristia

Albin Gustafsson (Arkitekt)

Carl-Wilhelm Gustafsson (Arkitekt)

År 1919 - 1921 Nybyggnad - Korparti

Albin Gustafsson (Arkitekt)

Carl-Wilhelm Gustafsson (Arkitekt)

År 1925 - 1925 Ändring - ombyggnad, interiör
Smärre ändringar.
År 1943 - 1943 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning.
År 1953 - 1953 Underhåll
In och utvändig ommålning. Tornspiran och ytterdörrarna kopparklädda.

C O Svensson (Konservator)

År 1954 - 1954 Teknisk installation - värme
Elvärme med väggelement och bänkvärmare installerad (tidigare vedkamin).
År 1987 - 1988 Underhåll - fönster
Reparation av fönster.
År 1987 - 1988 Underhåll - målningsarbete
In- och utvändig ommålning.
År 1991 - 1991 Fast inredning - orgel
Ny orgel.

Albin Gustafsson (Arkitekt)

Georg Holländer, Bayern (Orgelbyggare)