Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STRÖMSTAD TJÄRNÖ KYRKA 3:1 - husnr 2, TJÄRNÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3085-3

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TJÄRNÖ KYRKA (akt.)

1854 - 1855

1855 - 1855

Västra Götaland
Strömstad
Bohuslän
Tjärnö
Skee-Tjärnö församling
Göteborgs stift
Tjärnö kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2000

Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

Tjärnö hade kyrka under medeltiden; tidigaste skriftliga beläggen är från 1391. Den var av sten, och dess plats var strax nedom den nuvarande. Kyrkan brann 1630 varvid samtliga träinventarier gick förlorade, men återuppbyggdes 1632.

Den nuvarande kyrkan byggdes 1854-55, byggmästare var kyrkbyggaren Johannes Torstensson i Krokstad. Ritningarna gjordes av C G Blom Carlsson. Samtidigt revs den gamla kyrkan, som var belägen strax intill.

Kyrkan fick sin orgel 1905. 1934 skedde den renovering som i huvudsak gav kyrkorummet sin nuvarande gestalt, under ledning av arkitekt Knut Nor...

Läs mer i eget fönster

År 1854 - 1855 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet

Carl Gustaf Blom-Carlsson (Arkitekt)

Johannes Torstensson, Krokstad (Byggmästare)

År 1855 - 1855 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn.

Carl Gustaf Blom-Carlsson (Arkitekt)

År 1855 - 1855 Nybyggnad - Torn

Carl Gustaf Blom-Carlsson (Arkitekt)

År 1855 - 1855 Nybyggnad - Sakristia

Carl Gustaf Blom-Carlsson (Arkitekt)

År 1855 - 1855 Nybyggnad - Korparti

Carl Gustaf Blom-Carlsson (Arkitekt)

År 1905 - 1905 Fast inredning - orgel, orgelfasad

Ragnar Östberg (Arkitekt)

År 1926 - 1926 Underhåll - målningsarbete, interiör
Tak målat, väggar kalkade.

Carl Olausson Ris (Hantverkare - Målare)

Samuel Axelsson, Saltö (Hantverkare - Målare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1934 - 1934 Ändring
Invändig renovering.

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

År 1934 - 1934 Teknisk installation - värme
Ångvärmeledning installerad.
År 1934 - 1934 Konservatorsarbeten
Konserveringsarbeten på predikstol och altaruppsats.

C O Svensson (Konservator)

År 1934 - 1934 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Nya målningar på läktarbröstningen.

C O Svensson (Konservator)

År 1936 - 1936 Underhåll - exteriör
Yttre reparationer.
År 1936 - 1936 Teknisk installation - el
Elektrifiering
År 1938 - 1938 Specifika inventarier - dopfunt
Medeltida dopfunten repareras och återinsätts i kyrkorummet.

Thorbjörn Engblad (Konservator)

År 1962 - 1962 Teknisk installation - värme
Oljeeldning installerad, pannrum av trä vid norra väggen.
År 1969 - 1969 Underhåll
Sanering av träskadeinsekter.
År 1975 - 1975 Ändring
Större inre och yttre renovering. Skärmväggar uppsatta under läktaren. Förgylld trämedaljong på östra korväggen borttagen. Jahvetriangel framtagen mm.
År 1975 - 1975 Teknisk installation
Luftfuktningsaggregat i koret.
År 1996 - 1996 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt korgolv.
År 1996 - 1996 Specifika inventarier - dopfunt
Reparation av dopfunten (en tidigare lagning var skadad).