Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STRÖMSTAD LOMMELANDS-TÅNGE 1:28 - husnr 1, LOMMELANDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3289-2 (B)

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LOMMELANDS KYRKA (akt.)

1928 - 1932

Västra Götaland
Strömstad
Bohuslän
Lommeland
Idefjordens församling
Göteborgs stift
Lommelands kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2000

Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

Lommelands socken har haft kyrka sedan tidig medeltid, en mindre stenkyrka med romansk planlösning med triumfbåge och smalare kor. Kyrkan hörde till dem som fick sitt innertak bemålat på 1700-talet (1730 av Christian von Schönfeldt). Från denna kyrka finns ännu dopfunten bevarad.

Denna kyrka revs 1866 och man använde den nybyggda kyrkan i grannsocknen Näsinge för gudstjänster. På kyrkans plats byggdes en klockstapel, och kyrkogården fortsatte att vara i bruk. Stenmaterialet från kyrkan har sannolikt delvis använts i kyrkogårdsmuren, kanske också i närliggande stenkällare mm.

...

Läs mer i eget fönster

År 1928 - 1932 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn.

Albin Gustafsson (Byggmästare)

Carl-Wilhelm Gustafsson (Byggmästare)

C O Svensson (Konservator)

Gustaf Ljungman (Arkitekt)

Thorbjörn Engblad (Konservator)

Persson 1932 (Arkiv)

År 1928 - 1932 Nybyggnad - Torn

Gustaf Ljungman (Arkitekt)

År 1928 - 1932 Nybyggnad - Sakristia

Gustaf Ljungman (Arkitekt)

År 1928 - 1932 Nybyggnad - Korparti

Gustaf Ljungman (Arkitekt)

År 1945 - 1945 Teknisk installation - el
Elektrifiering av kyrkan.

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)