Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STRÖMSTAD KILE 2:56 - husnr 1, KOSTERS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

bUMFA53824.1255.39

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KOSTERS KAPELL (akt.)

1930 - 1931

1930 - 1931

Västra Götaland
Strömstad
Bohuslän
Tjärnö
Strömstads församling
Göteborgs stift
Kosters kapell

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 2000

Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

Färden till sockenkyrkan på Tjärnö var för Kosterborna lång och ofta besvärlig, särskilt vintertid. Skolan fick ibland fungera som gudstjänstlokal. När man såg hur många andra mindre kustsamhällen fick egna kapell under 1900-talets början, bildade man därför också på Koster en kapellbyggnadsförening 1934, på initiativ av dåvarande komministern i Tjärnö. Medel insamlades, statsbidrag erhölls och 1938-39 kunde kapellet uppföras. Invigning skedde 24/10 1939. Första vigseln skedde 9 maj 1940 och första barndopet den 12 maj. Ritningarna var utförda Knut Nordenskiöld. För den dekorati...

Läs mer i eget fönster

År 1930 - 1931 Nybyggnad

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

År 1930 - 1931 Nybyggnad
År 1960 - 1969 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Utvändig ommålning vid mitten av 1960-talet.

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1961 - 1963 Teknisk installation - värme
Sedan kyrkans kokspanna exploderat mitt under pågående gudstjänst, installerades oljeeldning.

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1972 - 1972 Underhåll - målningsarbete, interiör
Invändig ommålning, med delvis ny färgsättning.

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)