Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SOTENÄS TOSSENE 1:39 - husnr 1, TOSSENE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2648-2.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TOSSENE KYRKA (akt.)

1859 - 1859

1859 - Okänt

Västra Götaland
Sotenäs
Bohuslän
Tossene
Tossene församling
Göteborgs stift
Tossene kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1995

Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

TOSSENE KYRKA är uppförd 1859, efter ritningar av arkitekt A. Törnqvist, omarbetade av arkitekt A. Lindegren. I Tossene har man haft kyrka sedan medeltiden, troligen 1100-tal, belägen på gamla kyrkogården, drygt hundra meter från nuvarande kyrkan. Den gamla kyrkan revs i samband med kyrkbygget.

Några renoveringar har skett interiört, som medfört vissa ändringar. 1903 skedde en större renovering, med bl a nya bänkar, kassettindelning av innertaket, vindfång innanför ytterdörrarna i långhuset mm, samt att den nuvarande stora Kristusskulpturen bakom altaret tillkom. Ett dekorativt...

Läs mer i eget fönster

År 1859 - 1859 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn.

Albert Törnqvist (Arkitekt)

År 1859 - 1859 Nybyggnad - Torn

Albert Törnqvist (Arkitekt)

År 1859 - 1859 Nybyggnad - Sakristia

Albert Törnqvist (Arkitekt)

År 1859 - 1859 Nybyggnad - Korparti

Albert Törnqvist (Arkitekt)

År 1859 - Okänt Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1877 - 1877 Fast inredning - orgel
Kyrkans orgel byggd.

Tillander 2004 (Arkiv)

År 1903 - 1903 Ändring
Genomgripande renovering: Nya bänkar, kassettindelning av innertak, vindfång innanför ytterdörrar i långhuset, ny altarskulptur, helt ny färgsättning, ny eller ombyggd altarring. Omputsning.

Teodor Wallström (Konstnär - Dekormålare)

Tillander 2004, ATA, äldre foton (Arkiv)

År 1904 - 1904 Fast inredning - altaruppsats
Som altarprydnad anskaffas kopia av Thorvaldsens Kristusskulptur.

Tillander 2004 (Arkiv)

År 1923 - 1923 Underhåll
Invändig putslagning efter fuktskador, samt ommålning, varvid 1903 års dekorationsmåleri delvis försvann.

Tillander 2004 (Arkiv)

År 1938 - 1939 Underhåll - interiör
Inre ommålningar.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1938 - 1939 Teknisk installation
Värmeledning med pannrum under sakristian. Elektrifiering.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1949 - 1949 Underhåll - exteriör
Yttre nyputsning med cement utanpå kalkputsen.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1953 - 1953 Underhåll
Invändiga målningsarbeten, samt utvändiga reparationer.

Tillander 2004 (Arkiv)

År 1954 - 1954 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverket ombyggt.

John Grönwall Orgelbyggeri (Orgelbyggeri)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1958 - 1958 Underhåll - exteriör
Putslagning och plåtarbeten på tornet.

Tillander 2004 (Arkiv)

År 1972 - 1972 Underhåll
Renovering av kyrkan, med nytt golv. Nya dörr- och fönstersnickerier, skåp i sakristian m. Ommålning av väggarna. Ny elvärme med tättsittande radiatorer utmed väggarna. Omlagd taktäckning.

Torsten Hansson (Arkitekt)

TIllander 2004, Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1980 - 1980 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk.

Ernsts Maul (Orgelbyggare)

skylt på orgeln (Arkiv)

År 1989 - 1990 Underhåll
Plåtarbeten på tornet samt golvarbeten (mögelsanering).

Tillander 2004 (Arkiv)

År 2003 - 2004 Underhåll - interiör
Invändig renovering, med nytt trägolv, hel invändig ommålning med ny färgsättning mm. Konservator Anders Darwall. BM

Anders Darwall (Konservator)

Lars Håkan Nilsson (Skene Måleri) (Konstnär - Dekormålare)

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)