Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SOTENÄS SMÖGENÖN 50:1 - husnr 1, SMÖGENS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

5759-1.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SMÖGENS KYRKA (akt.)

1904 - 1905

1904 - 1905

Västra Götaland
Sotenäs
Bohuslän
Askum
Södra Sotenäs församling
Göteborgs stift
Kyrkogatan 14

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1994

Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

Smögens kyrka uppfördes 1904-05 efter ritningar av Adrian Peterson, med vissa omarbetningar av Gustaf Améen, främst vad gäller interiören. Améen bör ligga bakom altare, altarring, bänkar, predikstol, orgelfasad medan Adrian Petersson stått bakom läktaren och förmodligen även det ursprungliga innertaket (inte längre synligt).

Som flera andra tegel- och granitkyrkor från denna tid så drabbades kyrkan tidigt av fuktproblem, och har genomgått ett flertal reparationer (den första redan 1910) helt eller delvis orsakade av detta. Vid reparationen 1944 var gavelpartierna på tornet och ...

Läs mer i eget fönster

År 1904 - 1905 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Kyrkan byggdes.

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

Gustaf Ameén (Arkitekt)

År 1904 - 1905 Nybyggnad - Torn

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1904 - 1905 Nybyggnad - Sakristia

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1904 - 1905 Nybyggnad - Korparti

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1904 - 1905 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1910 - 1910 Underhåll
Reparationer p g a fuktskador.
År 1920 - 1920 Underhåll - exteriör
Dränering utsprängd i berget runt kyrkan. Utvändiga reparationer med omfogning, ommurning av skadade fasadpartier, tornförstärkningar, mm.

Axel Lindegren (Arkitekt)

Henrik Kreüger (Konstruktör)

Oscar Wallén, Göteborg (Byggmästare)

År 1927 - 1927 Underhåll
Delvis yttre omfogning. Inre reparationer, med en delvis omputsning, utbyte av rötskadat virke, ommålning.

Nils Royen (Konstruktör)

Sten Branzell (Arkitekt)

År 1927 - 1927 Ändring - ombyggnad, interiör
Nytt tunnvälvt tak. Innerfönster monterade.

Sten Branzell (Arkitekt)

År 1927 - 1927 Teknisk installation
Centralvärme installerad, elektrifiering.
År 1930 - 1930 Specifika inventarier - dopfunt
Ny dopfunt.
År 1935 - 1935 Underhåll
Reparationer
År 1944 - 1944 Underhåll - exteriör
Utvändig reparation, med omfogning och ommurning.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1944 - 1944 Ändring - ombyggnad, exteriör
I samband med utvändig reparation revs gavelpartierna som krönte tornfasaderna och huvudingången.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1954 - 1954 Fast inredning - altaruppsats
Nytt ramverk runt altartavlan.

Ernst Söderberg (Konstnär)

År 1955 - 1955 Fast inredning - glasmålning
Glasmålningar i korfönstren.

Ernst Söderberg (Konstnär)

År 1956 - 1956 Fast inredning - predikstol
Ändring av predikstolens dekorationer och bemålning.
År 1958 - 1958 Underhåll - exteriör
Utvändig reparation, med omfogning och ommurning.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1958 - 1958 Ändring - ombyggnad, exteriör
Nytt litet fönster upptaget i tornets västfasad.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1958 - 1958 Ändring - ombyggnad, interiör
Dopplats anordnad, med bl a en dopmålning.

Ernst Söderberg (Konstnär)

År 1960 - 1960 Fast inredning - orgel, orgelverk

John Grönwall Orgelbyggeri (Orgelbyggeri)

År 1961 - 1961 Underhåll - interiör
Invändiga arbeten, med ommålning, nytt golv mm.

Ernst Söderberg (Konstnär)

År 1968 - 1968 Underhåll
Reparationer
År 1974 - 1974 Underhåll
Reparationer, med nya koppartak, ommurningar av fasader mm. Invändig omputsning och ommålning; ommurning av fönsteromfattningar.
År 1980 - 1980 Underhåll - interiör
Delvis inre omputsning och målning (kor och sydvägg).
År 1985 - 1985 Underhåll - interiör
Invändiga reparationsarbeten, med skivinklädnad av innerväggar.

Gunnar Ivarsson (Konstruktör)

År 1985 - 1985 Fast inredning - bänkinredning
Nya bänkar i kyrkan.

Gunnar Ivarsson (Konstruktör)

År 1985 - 1986 Konservatorsarbeten
Konservering av altaruppsats samt stuckdekoration ovanför västporten.

Anders Darwall (Konservator)

År 1986 - 1986 Ändring - ombyggnad, interiör
Rum under läktaren, invändiga målningsarbeten.

Arkitekt Triangeln, Trollhättan (Arkitektkontor)

Magnus Wångblad (Arkitekt)

År 1995 - 1995 Underhåll
Reparationsarbeten, med utvändig foglagning, nya västportar. Omputsning inne i koret, ommålning, nytt framflyttat altarbord.

Arkitekt Triangeln, Trollhättan (Arkitektkontor)

Magnus Wångblad (Arkitekt)