Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SOTENÄS GRAVARNE 1:374 - husnr 1, KUNGSHAMNS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

5758-13 (B)

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KUNGSHAMNS KYRKA (akt.)

1901 - 1903

1901 - 1903

Västra Götaland
Sotenäs
Bohuslän
Askum
Södra Sotenäs församling
Göteborgs stift
Kyrkoplan 2

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1994

Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

KUNGSHAMNS nuvarande kyrka uppfördes första gången 1879-80, och ersatte då en äldre kyrka från 1779, som låg på kyrkogården strax väster om den nuvarande kyrkan. Den uppfördes efter ritningar av Adrian Petersson. 1901 brann kyrkan och skadades svårt. En ny likadan kyrka började uppföras 1903, stod färdig 1904. Samma ritningar som 1879 användes, med det tillägget att en sakristia nu byggdes. Tornets nedervåningar, samt grundmurarna, var det som kunde återanvändas, och en skiftning i teglets färg visar vilket parti som är från 1879-80. Byggmästare var J A Gustafsson.

1934-1936 g...

Läs mer i eget fönster

År 1901 - 1901 Brand
År 1901 - 1903 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Nybyggnation långhus, kor, tornets överdel, all inredning. Kyrkan återuppbyggdes på de gamla grundmurarna efter de ursprungliga ritningarna, med tillägg av en sakristia. Tornets nederdel kunde återanvändas. Invigning 1904.

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1901 - 1903 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1903 - 1903 Ändring - ombyggnad
Kyrkan återuppbyggd efter brand.

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1904 - 1905 Nybyggnad - Sakristia

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1905 - 1905 Fast inredning - glasmålning
Glasmålning i korfönstret. Konstnär Julius Begäng, Göteborg.
År 1927 - 1927 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning.
År 1933 - 1933 Teknisk installation - värme
Centralvärme
År 1934 - 1936 Underhåll - interiör
Invändig renovering av kyrkan, med ommålning mm. C.O Svenson. ATA

C O Svensson (Konservator)

År 1934 - 1936 Ändring - ombyggnad, interiör
Invändig renovering av kyrkan, då bl a östfönstret sattes igen och glasmålningen där flyttades åt sidan, ytterligare ett korfönster förses med glasmålning. Ny altarprydnad (krucifix). Ny dopfunt.

Ernst Söderberg (Konstnär)

Sten Branzell (Arkitekt)

År 1949 - 1949 Specifika inventarier - tornur
Tornur monterat.
År 1950 - 1950 Fast inredning - glasmålning
Två ytterligare glasmålningar i korfönstren.

Ernst Söderberg (Konstnär)

År 1965 - 1965 Underhåll - interiör
Invändig renovering, med ommålning, nytt golv, mm.

Carl-Anders Hernek (Arkitekt)

År 1965 - 1965 Ändring - ombyggnad, interiör
Invändig renovering, med nya bänkar, utökning av korgolvet, inredning i sakristian.

Carl-Anders Hernek (Arkitekt)

År 1974 - 1974 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk.

A Magnussons Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1982 - 1982 Underhåll - takomläggning
Nytt koppartak över låghus, kor och sakristia.
År 1984 - 1984 Underhåll - takomläggning
Nytt koppartak på tornet.
År 1990 - 1990 Ändring - ombyggnad, exteriör
Kyrkan sammanbyggd med församlingshemmet, genom att ett glasat kyrktorg byggdes emellan dem. Ny ingång på norrsidan.

Arkitekt Triangeln, Trollhättan (Arkitektkontor)

Magnus Wångblad (Arkitekt)

År 1992 - 1993 Underhåll
Utvändiga reparationer, med bl a renovering av fönster, omfogning. Invändig renovering, med putslagning, ommålning mm. Färgsättning baserad på den ursprungliga. Arkitekt Arkitekttriangeln AB/ Magnus Wångblad. Konstruktör Restaurator AB / Martin Lindholm.

Arkitekt Triangeln, Trollhättan (Arkitektkontor)

Magnus Wångblad (Arkitekt)

Martin Lindholm (Konstruktör)

Restaurator AB (Konstruktör)

År 1992 - 1993 Ändring - ombyggnad, interiör
Invändig renovering, då bl a korgolvet utökades. Ursprungliga dopfunten återinsattes.

Arkitekt Triangeln, Trollhättan (Arkitektkontor)

Axel Andersson (Konstnär - Bildhuggare)

Magnus Wångblad (Arkitekt)