Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MUNKEDAL HEDE KYRKA 1:1 - husnr 1, HEDE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3121-1

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HEDE KYRKA (akt.)

1887 - 1887

Västra Götaland
Munkedal
Bohuslän
Hede
Sörbygdens församling
Göteborgs stift
Hede kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Historik

Inventeringsår 2000

Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

En kyrka i Hede är omnämnd tidigast 1391, men troligt är att kyrka funnits redan under 1100-talet. Dopfunten är från tidigt 1200-tal. Den äldre träkyrka som låg på platsen ersattes 1727 av en ny, vilken i sin tur fick ge plats för den nuvarande. Den uppfördes under 1887 efter ritningar av Herman Teodor Holmgren, i en nygotiskt inspirerad stil, med spetsiga gavelpartier över tornfasaderna och över långhusfönstren.

Virket till kyrkan skeppades från Värmland till Saltkällan, varifrån det kördes till Hede. Byggmästare var Lars Forsberg från Göteborg. Gamla kyrkan revs 14 mars 1887...

Läs mer i eget fönster

År 1887 - 1887 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, torn och korsarmar. Vapenhus i tornets bottenvåning.

Herman Theodor Holmgren (Arkitekt)

Lars Forsberg (Byggmästare)

År 1887 - 1887 Nybyggnad - Torn

Herman Theodor Holmgren (Arkitekt)

År 1887 - 1887 Nybyggnad - Sakristia

Herman Theodor Holmgren (Arkitekt)

År 1887 - 1887 Nybyggnad - Korparti

Herman Theodor Holmgren (Arkitekt)

År 1887 - 1887 Nybyggnad - Korsarm/ar

Herman Theodor Holmgren (Arkitekt)

År 1898 - 1898 Underhåll - interiör
Invändig reparation, ev med någon förändring av inredningen. ATA
År 1909 - 1909 Underhåll - takomläggning
Plåt på yttertaket, ersatte ett papptak.
År 1919 - 1919 Teknisk installation - värme
Centralvärme (varmluft) installerad.
År 1925 - 1925 Fast inredning - orgel
Ny orgel (eller ombyggnad av den äldre).

Arthur Brattberg (Arkitekt)

Lindegrens Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1925 - 1925 Underhåll - målningsarbete, interiör

Teodor Wallström (Konstnär - Dekormålare)

År 1932 - 1933 Ändring - ombyggnad, interiör
Invändig historiskt inriktad restaurering, med bl a återinsättande av altare, altartavlan och predikstol från den äldre kyrkan, ändring av altarringen, igensättning av östfönster i koret, samt ommålningsarbeten. Arkitekt Erik Friberger, ATA

Erik Friberger (Arkitekt)

År 1932 - 1933 Konservatorsarbeten
Konservering av den gamla altartavlan, altaret och predikstolen.

C O Svensson (Konservator)

År 1939 - 1940 Ändring - ombyggnad, exteriör
Utvändig renovering, med ny förenklad fasadpanel, målad ljusgrå ny tornspira, ev nya fönster.

Gustaf Ljungman (Arkitekt)

År 1946 - 1946 Teknisk installation - el
Elektrifiering
År 1947 - 1947 Underhåll - målningsarbete, exteriör
År 1962 - 1962 Ändring - ombyggnad, interiör
Invändig renovering. Korgolvet förändrat, bänkkvarteren friställda från väggarna mm. Nya fönster över läktaren. Äldre läktarmålningar monterade. Ommålning. Värmeledningen utbyggd. Ny armatur.

Stig Wallin (Arkitekt)

År 1966 - 1966 Underhåll - målningsarbete, exteriör

Stig Wallin (Arkitekt)

År 1975 - 1975 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Utvändig sprutmålning i helvitt.
År 1980 - 1980 Underhåll - takomläggning
Ny takplåt.
År 1987 - 1987 Underhåll - målningsarbete, interiör
År 1988 - 1988 Konservatorsarbeten
Konservering av altaruppsats, predikstol, dopfunt.

Anders Darwall (Konservator)

År 1989 - 1989 Fast inredning - orgel
Kororgel placerad i södra korsarmen.

Västbo Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1993 - 1993 Ändring - ombyggnad, interiör
Ombyggnad i vapenhuset.
År 1994 - 1994 Underhåll - exteriör
Utvändig ommålning och div reparationer.