Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MUNKEDAL BÄRFENDALS KYRKA 1:1 - husnr 1, BÄRFENDALS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2650-2

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BÄRFENDALS KYRKA (akt.)

1100 - 1249

1100 - 1249

Västra Götaland
Munkedal
Bohuslän
Bärfendal
Svarteborg-Bärfendals församling
Göteborgs stift
Bärfendals kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 2000

Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

Kyrkan anses uppförd under 1100-talets mitt, dateringen stöder sig bl a på en sten från en av de medeltida fönsteromfattningarna. Stenen har bildframställningar och finns sedan 1932 på Statens Historiska Museum efter att tidigare varit utställd på Göteborgsutställningen 1923. Detta styrks också av de bildstenar som iakttogs vid reparationerna 2000 (se nedan).

Tidigaste kända förändring är upptagandet av en västingång, vilket skett före 1725, sannolikt under 1600-talet. Ett vapenhus i trä kom att byggas utanför västingången. Kyrkan hade ursprungligen en sydportal, denna borttog...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1249 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor med absid.
År 1100 - 1249 Nybyggnad - Korparti
År 1100 - 1249 Nybyggnad
År 1225 - 1250 Specifika inventarier - dopfunt
Kyrkans dopfunt tillkommen.

Hallbäck 1961. (Arkiv)

År 1622 - 1622 Underhåll - exteriör
"Ny kam" (dvs takås) på kyrkan.

Persson/Hansson 1981. (Arkiv)

År 1626 - 1626 Underhåll - takomläggning
Komplettering av takspån.

Persson/Hansson 1981. (Arkiv)

År 1628 - 1628 Underhåll
Arbeten med golvet (sannolikt läggning eller omläggning av stengolv), samt reparation av kortakets spån.

Persson/Hansson 1981. (Arkiv)

År 1642 - 1642 Fast inredning - predikstol
Predikstolen tillverkad.

Källa: text på predikstolen. (Arkiv)

År 1654 - 1660 Underhåll - takomläggning
Rep av spåntaken.

Persson/Hansson 1981. (Arkiv)

År 1670 - 1670 Underhåll
Reparationer, bl a nya brädor på klocktornet.

Persson/Hansson 1981. (Arkiv)

År 1671 - 1671 Fast inredning - predikstol
Reparation av predikstolstrappan.

Persson/Hansson 1981. (Arkiv)

År 1695 - 1696 Underhåll - takomläggning
Spånläggaremästaren Reer Eriksson i Färlev lade nya brädor och spån på kyrkans tak.

Persson/Hansson 1981. (Arkiv)

År 1697 - 1697 Fast inredning - altaruppsats
Kyrkans altartavla sannolikt tillkommen.

Persson/Hansson 1981. (Arkiv)

År 1700 - 1700 Ändring - ombyggnad, fönster
Absidfönster igensatt.

Persson/Hansson 1981. (Arkiv)

År 1725 - 1726 Ändring
Omfattande ändringsarbeten, med ommurning av stora delar av sydväggen, varvid sydporten igensattes. Triumfbågen riven, ersatt med en vid valvbåge. Nya stora fönsteröppningar i kyrkan. Predikstolen sannolikt flyttad till norrsidan.

Nils (Pedersson) Sternberg (Hantverkare - Murare)

Persson/Hansson 1981. (Arkiv)

År 1730 - 1730 Underhåll - takomläggning
Reparation av spåntaket på långhusets sydsida.

Persson/Hansson 1981. (Arkiv)

År 1731 - 1731 Underhåll - takomläggning
Reparation av spåntaket på koret.

Persson/Hansson 1981. (Arkiv)

År 1735 - 1735 Underhåll - takomläggning
Reparation av spåntaket på långhusets norrsida.

Persson/Hansson 1981. (Arkiv)

År 1749 - 1749 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönsteröppning åt norr upptagen.

Persson/Hansson 1981. (Arkiv)

År 1767 - 1767 Fast inredning - altaruppsats
Ny altartavla.

Johan Henric Dieden (Konstnär - Dekormålare)

Persson/Hansson 1981. (Arkiv)

År 1770 - 1770 Underhåll
Större renovering, med fönsterbyte, murverksreparationer (bl a korbågen från 1725 riven), ny takkonstruktion med välvt innertak, byte från spåntak till tegeltak mm.

Anders Hultin (Hantverkare - Murare)

Persson/Hansson 1981. (Arkiv)

År 1792 - 1792 Underhåll - exteriör
Utvändig rappning och/eller kalkning.

Persson/Hansson 1981. (Arkiv)

År 1810 - 1810 Underhåll
Fönsterreparation.

Persson/Hansson 1981. (Arkiv)

År 1832 - 1832 Underhåll
Fönsterreparation efter storm.

Persson/Hansson 1981. (Arkiv)

År 1834 - 1834 Underhåll - interiör
Lagning av altarringen, möjligen också träinklädnad av altaret.

Persson/Hansson 1981. (Arkiv)

År 1847 - 1848 Underhåll - takomläggning
Takreparationer.

Persson/Hansson 1981. (Arkiv)

År 1850 - 1850 Underhåll
Renovering av kyrkan med nytt rödmålat brädtak på koret, fönster insatt i vindsgluggen på östgaveln mm.

Persson/Hansson 1981. (Arkiv)

År 1868 - 1868 Nybyggnad - Torn
Kyrkans nuvarande torn byggdes.
År 1870 - 1880 Underhåll
Ny kalkrappning inne och ute.

Persson/Hansson 1981. (Arkiv)

År 1885 - 1885 Ändring
Nytt runt fönster i tornet, sänkning av vapenhusgolvet, nya ytterdörrar, nya bänkar på läktaren, stenaltaret borttaget och träaltaret, som omgav stenaltaret, gjort smalare. Altartavlan monterad på altaret.

Persson/Hansson 1981. (Arkiv)

År 1885 - 1889 Ändring - ombyggnad, fönster
Nytt norrfönster upptaget (det västra), sydfönster vidgat neråt.

Persson/Hansson 1981. (Arkiv)

År 1889 - 1889 Underhåll
Ommålning.

Persson/Hansson 1981. (Arkiv)

År 1895 - 1895 Teknisk installation - värme
Kamin installerad.

Persson/Hansson 1981. (Arkiv)

År 1900 - 1900 Underhåll
Större renovering, med bl a nytt golv, ny panel i taket, ommålning.

Persson/Hansson 1981. (Arkiv)

År 1900 - 1900 Ändring
Större renovering, med nya bänkar, ny altarring, framflyttning av altaret, inrättande av sakristia bakom skärmvägg i absiden, återöppning av östra absidfönstret, ändring av kordörren till utåtgående.

Persson/Hansson 1981. (Arkiv)

År 1906 - 1906 Fast inredning - orgel
Orgelharmonium införskaffat.

Persson/Hansson 1981. (Arkiv)

År 1912 - 1912 Specifika inventarier - dopfunt
Kyrkans medeltida dopfunt återinsatt i kyrkan.

Persson/Hansson 1981. (Arkiv)

År 1931 - 1932 Nybyggnad - Sakristia
Sakristian byggd, varvid korets norrfönster igensattes och ändrades till dörr.

Arthur Brattberg (Arkitekt)

År 1931 - 1932 Ändring - restaurering, interiör
Restaurering, med ändrad färgsättning, flyttning av altare till absiden samtidigt som altarprydnaden i form av kopia av medeltida krucifix ersatte altartavlan, återställande av läktarbröstningen, ombyggnad av bänkarna, Arkitekt Arthur Brattberg, Uddevalla. Byggmästare J Sohlberg, Dingle.

Arthur Brattberg (Arkitekt)

Persson/Hansson 1981. (Arkiv)

År 1931 - 1932 Konservatorsarbeten
I samband med kyrkans restaurering konserverades predikstolen och läktarbröstningen. CO Svensson.

C O Svensson (Konservator)

Persson/Hansson 1981. (Arkiv)

År 1944 - 1944 Teknisk installation - värme
Elektrisk värmeanläggning.

Persson/Hansson 1981. (Arkiv)

År 1955 - 1955 Fast inredning - orgel
Första riktiga orgelverket byggt i kyrkan.

John Grönwall Orgelbyggeri (Orgelbyggeri)

Persson/Hansson 1981. (Arkiv)

År 1956 - 1956 Konservatorsarbeten
Konservering av predikstolen.

C O Svensson (Konservator)

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1979 - 1980 Underhåll
Renovering av kyrkan, med takreparationer, ommålning av fönster och invändiga snickerier, isolering av tak och golv, skåp i sakristian mm.

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1984 - 1984 Underhåll - exteriör
Utvändig ommålning av kyrkfasader och tornet.

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 2000 - 2000 Underhåll - exteriör
Utvändiga reparationer, med omputsning av långhusets sydvägg, och ommålning av hela kyrkan.

Sölve Johansson (Arkitekt)

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)