Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LYSEKIL KYRKVIK 1:54 - husnr 1, LYSEKILS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2664-5.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LYSEKILS KYRKA (akt.)

1897 - 1901

Västra Götaland
Lysekil
Bohuslän
Lysekil
Lysekils församling
Göteborgs stift
Övre Kyrkogatan 2

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Historik

Inventeringsår 2000

Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

LYSEKILS KYRKA är uppförd under perioden februari 1899 till december1901, efter ritningar av Adrian Petersson. Byggmästare var H Börjesson & Co i Göteborg. Kyrkan byggdes i en tidstypisk nygotisk stil, och gavs en framträdande plats på en höjd i centrala Lysekil. Kyrkan hade en föregångare från 1796-1798, vilken låg på kyrkogården knappt 100 meter längre ner i terrängen, och som såldes till Bohus Malmön 1906. Denna kyrka hade i sin tur en föregångare från 1545.

Terrängen medförde att kyrkan blev orienterad i nära nog nord-sydlig riktning. Läget på höjden gör kyrkan till ett la...

Läs mer i eget fönster

År 1897 - 1901 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, korsarmar och torn.

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1897 - 1901 Nybyggnad - Torn

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1897 - 1901 Nybyggnad - Sakristia

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1897 - 1901 Nybyggnad - Korparti

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1897 - 1901 Nybyggnad - Korsarm/ar

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

År 1897 - 1901 Fast inredning - predikstol
Den gamla kyrkans predikstol flyttades över till den nya kyrkan. Predikstolen är ursprungligen tillverkad 1672 för Christine kyrka ("Tyska kyrkan") i Göteborg, men senare såld till Lysekil.

Marcus Jäger (d ä) (Konstnär - Bildhuggare)

Uppgiften om upphovsman kommer ur GBG stadsmuseums inventering av kyrkor i Göteborgs stad. (Arkiv)

År 1907 - 1907 Underhåll - exteriör
Första fogreparationerna.
År 1915 - 1915 Underhåll - exteriör
Nytt krön på tornspiran, efter det att den krökts vid storm 1913 och blåst ned 1914.

Gustaf Pettersson (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1917 - 1919 Underhåll
Fogrenovering
År 1917 - 1917 Fast inredning - läktare
Ombyggnad av orgelläktaren.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1918 - 1921 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Nya målningar i koret utförda.

Brocke Blückert (Konstnär - Dekormålare)

År 1919 - 1919 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning.
År 1922 - 1922 Underhåll - exteriör
Trappstegsgavlar plåtinklädda.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1924 - 1924 Ändring - ombyggnad, yttertak
Takryttaren ej återuppbyggd efter att andra gången ha blåst ned.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1925 - 1942 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kyrkans karaktäristiska tak- och väggmålningar i långhus och tvärskepp utförda i flera etapper.

Albert Eldh (Konstnär)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1925 - 1942 Fast inredning - glasmålning
Glasmålningar utförda i flera etapper: Koret 1925, tvärarmarna 1931, sidokapellen 1939, låghusets rundfönster 1941-42.

Albert Eldh (Konstnär)

Stockholms Glasmåleri (Konstnär - Glaskonstnär)

År 1925 - 1925 Fast inredning - altaruppsats
Ny altaruppsats ersatte den ursprungliga.

Albert Eldh (Konstnär)

Johan Björk (Konstnär - Skulptör)

År 1953 - 1953 Konservatorsarbeten
Restaurering av kalkmålningar.
År 1968 - 1971 Underhåll - exteriör
Stor utvändig reparation, med total omfogning, omläggning av skiffertaket, renovering av fönster och dörrar, plåtarbeten, nytt tornkors.

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1972 - 1972 Konservatorsarbeten
Konservering av kalkmålningar.

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1977 - 1978 Konservatorsarbeten
Konservering av kalkmålningar i sakristian.

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1977 - 1978 Underhåll - interiör
Renovering av sakristian.

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1979 - 1980 Ändring - ombyggnad, interiör
Inbyggnader under orgelläktaren, samt vissa förändringar av altarring och altare.

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1979 - 1980 Underhåll - interiör
Invändiga reparationer (golvbjälklag) samt ommålning.
År 2000 - 2001 Underhåll - exteriör
Stor reparation, med total utvändig omfogning, omläggning av skiffertak, plåtarbeten.

DEFYRA Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

År 2000 - 2000 Ändring - ombyggnad, interiör
Bakersta bänkar borttagna samt mindre skärmvägg uppsatt vid sidogång.

Magnus Wångblad (Arkitekt)

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)