Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LYSEKIL BRO PRÄSTGÅRD 1:2 - husnr 1, BRO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

690-6

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BRO KYRKA (akt.)

1130 - 1200

1230 - 1269

Västra Götaland
Lysekil
Bohuslän
Bro
Bro församling
Göteborgs stift
Bro prästgård 280

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1992

Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

BRO KYRKA har ett medeltida ursprung, sannolikt uppförd på 1100-talet eftersom den hade en romansk planlösning med absid i koret, vilket var smalare än det rektangulära långhuset. Ingångar har funnits i norr och söder. Kyrkan har också varit försedd med kryssvalv i sten, något som var ovanligt i Bohuslän. Valven var kanske inte ursprungliga utan tillkomna senare under medeltiden, men någon närmare datering av dem finns inte. Kyrkan var vigd åt S:a Maria och S:t Olof. Framför den södra ingången byggdes någon gång före 1600-talets början ett vapenhus i sten.

Under åren 1692-1696...

Läs mer i eget fönster

År 1130 - 1200 Nybyggnad
Kyrkan uppfördes med absidplanlösning troligen under 1100-talet.
År 1230 - 1269 Nybyggnad
Långhuset uppfört.
År 1230 - 1599 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus.
År 1250 - 1500 Valvslagning
Valv slagna över kyrkorummet.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1600 - 1692 Nybyggnad - Torn
Torn av trä byggt invid västgaveln.

Rydstrand 1972 (Arkiv)

År 1667 - 1667 Fast inredning - altaruppsats
Altartavla utförd till kyrkan.

Baltzar Wuchters (Konstnär - Dekormålare)

Hans Swant (Konstnär - Bildhuggare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1669 - 1669 Fast inredning - bänkinredning
Lagning av bänkar.

Rydstrand 1972 (Arkiv)

År 1692 - 1696 Nybyggnad - Korparti
År 1692 - 1696 Ändring - tillbyggnad
Långhuset breddat mot söder och förlängt åt öster.
År 1692 - 1694 Nybyggnad - Torn
Nytt torn byggt, av trä.

Rydstrand 1972 (Arkiv)

År 1696 - 1696 Fast inredning - altaruppsats
Ny altartavla, skänkt av Olof Strömstierna.

Johan Hammer (Konstnär - Dekormålare)

Marcus Jäger (d ä) (Konstnär - Bildhuggare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1709 - 1709 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Kyrkans takmålningar utförda.

Christian von Schönfeldt (Konstnär - Dekormålare)

Hallbäck 1956 (Arkiv)

År 1709 - 1709 Fast inredning - bänkinredning
Nya bänkar i hela kyrkan.

Rydstrand 1972 (Arkiv)

År 1722 - 1722 Fast inredning - predikstol
Ny predikstol.

Nicolaus Falk (Konstnär - Bildhuggare)

Rydstrand 1972 (Arkiv)

År 1728 - 1728 Fast inredning - bänkinredning
Högreståndsbänk i koret, den s k Vese-bänken.

Rydstrand 1972 (Arkiv)

År 1731 - 1731 Fast inredning - bänkinredning
Klockarestol på sydsidan av koret.

Rydstrand 1972 (Arkiv)

År 1734 - 1734 Nybyggnad - Torn
Tornet från 1690-talet var förfallet och skall ha rivits, och ett nytt torn byggts. Eventuellt var det en omfattande reparation och ombyggnad.

Rydstrand 1972 (Arkiv)

År 1734 - 1734 Fast inredning - altaruppsats
Nattvardsmålningen i altaruppsatsen utförd.

Christian von Schönfeldt (Konstnär - Dekormålare)

Hallbäck 1956 (Arkiv)

År 1738 - 1738 Fast inredning - läktare
Läktaren byggdes om.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1742 - 1742 Fast inredning - läktare
Läktarbarriären bemålad.

Mårten von Schönfeldt (Konstnär - Dekormålare)

År 1783 - 1783 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen restaurerad 1783 enligt inskription på baksidan.
År 1856 - 1856 Fast inredning - orgel
Kyrkans orgel byggd.

Edvard von Rothstein (Arkitekt)

Söderlings orgelbyggeri, Göteborg (Orgelbyggeri)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1859 - 1859 Fast inredning - bänkinredning
Den s k Vese-bänkens överbyggnad avlägsnades, så att bänken liknade de övriga.

Rydstrand 1972 (Arkiv)

År 1870 - 1870 Ändring - ombyggnad
Tornet ombyggt till nytt utseende.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1888 - 1888 Ändring - ombyggnad, golv
Omläggning av golv, tidigare berg i dagen på viss yta.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1936 - 1936 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk.

H. Nordfors & Co (Orgelbyggeri)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1937 - 1937 Nybyggnad - Sakristia
I samband med kyrkans renovering byggdes en sakristia.

Axel Forssén (Arkitekt)

Gustaf Ljungman (Arkitekt)

År 1937 - 1937 Nybyggnad - Torn
Torn av sten uppfört. Ersatte ett äldre trätorn från 1734.

Axel Forssén (Arkitekt)

Gustaf Ljungman (Arkitekt)

År 1937 - 1938 Ändring
Större renovering och tillbyggnad av kyrkan. Nytt golv. Korgolvet höjdes ett steg, altaret flyttades fram. Gravstenar togs ur golvet. Bänkar ombyggda med nya dörrar (?) Elektriskt ljus, armaturer ritade av "ljusarkitekten Notioni, Stockholm.

Axel Forssén (Arkitekt)

Gustaf Ljungman (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1937 - 1938 Teknisk installation - värme
Elvärme installerad.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1937 - 1938 Konservatorsarbeten
Konservering av takmålning, altaruppsats, predikstol, gamla altartavlan, prästbänk mm. av Thorbjörn Engblad ATA.

Thorbjörn Engblad (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1951 - 1951 Fast inredning - orgel, orgelverk
Omdisponering av orgelverket.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1965 - 1965 Fast inredning - läktare
Ombyggnad av läktarens gradäng

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1970 - 1970 Konservatorsarbeten
Konservering av Altaruppsats, predikstol, äldre altaruppsats, bänkar, läktarbarriär.

Thorbjörn Engblad (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1970 - 1970 Underhåll - målningsarbete, interiör
Invändig ommålning av väggar, bänkar, altarring mm i enlighet med 1937 års färgsättning.

Thorbjörn Engblad (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1980 - 1980 Underhåll
Isolering av innertaket.

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1983 - 1983 Underhåll - exteriör
Utvändig putslagning, utvändig trälagning, ommålning.

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1988 - 1988 Ändring
Toalett i vapenhus, körrum i tornet, bakersta bänkar borttagna.

Magnus Wångblad (Arkitekt)

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1991 - 1991 Underhåll - exteriör
Utvändig omputsning av söderväggen, tornet, samt ommålning.

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1996 - 1996 Fast inredning - orgel, orgelverk
1996 Nytt orgelverk efter förslag från Orgelgruppen i Göteborg, efterliknande Söderlings originalverk från 1856.

Ålems Orgelverkstad AB (Orgelbyggeri)

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 2000 - 2000 Konservatorsarbeten
Konservering av altaruppsats, predikstol, altarring, äldre altaruppsats, läktarbarriär, dopfunt mm.

Christer Wildenstam (Konservator)

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 2001 - 2001 Ändring
Ombyggnad av läktarens gradäng.

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)