Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ORUST FLATÖ 3:23 - husnr 1, FLATÖNS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

UMFA53824.1142.16

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FLATÖNS KAPELL (akt.)

1928 - 1928

1952 - 1952

Västra Götaland
Orust
Bohuslän
Morlanda
Morlanda församling
Göteborgs stift
Flatön 141

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Historik

Inventeringsår 2000

Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

FLATÖ KAPELL är uppförd efter ritningar av Sigfrid Ericson och invigd 1928. Den är uppförd i en tidstypisk 1920-talsklassicistisk stil utvändigt, medan interiören är gestaltad med inspiration från barock. Endast få förändringar har skett under åren, som exempelvis att bänkarnas antal minskats och koret förstorat i början av 1960-talet. Även färgsättningen är ändrad sedan byggnadstiden. Ett orgelverk installerades 1967, inköpt från sjömansinstitutets kyrka i Stockholm.

Flatöns kapell är det yngsta av de ö-kyrkor som kommit att byggas inom Morlanda socken. Ängön-Flatön-Malö ligg...

Läs mer i eget fönster

År 1928 - 1928 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn. Vapenhus i tornets bottenvåning.

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

År 1928 - 1928 Nybyggnad - Torn

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

År 1928 - 1928 Nybyggnad - Sakristia

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

År 1928 - 1928 Nybyggnad - Korparti

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

År 1933 - 1933 Specifika inventarier - tornur
Nytt tornur.
År 1935 - 1935 Ändring - tillbyggnad
Kyrkogårdsutvidgning
År 1935 - 1935 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Kyrkogårdsutvidgning
År 1952 - 1952 Nybyggnad
Nytt bisättningskapell.
År 1960 - 1960 Ändring - ombyggnad, interiör
Utvidgning av korutrymme genom borttagande av de tre första bänkarna.
År 1966 - 1966 Fast inredning - orgel
Ny orgel.
År 1966 - 1966 Ändring - ombyggnad, golv
Utvidgning samt slipning och fernissning av korgolvet.
År 1969 - 1969 Underhåll - målningsarbete
Utvändig och invändig målning. Ny färgsättning av bänkinredningen.
År 1978 - 1978 Underhåll - målningsarbete, exteriör
År 1986 - 1986 Teknisk installation - VA
Toalett i vapenhus.
År 1986 - 1986 Fast inredning - läktare
Förhöjning av läktarbarriär (överliggare).
År 1987 - 1987 Fast inredning - orgel
Den befintliga orgeln ersätts med en orgel från Sjömansinstitutets sjömanskyrka, Stockholm.
År 2002 - 2002 Underhåll - exteriör
Utvändig ommålning samt byte av rötskadat virke i fasad.