Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KUNGÄLV TORSBY 13:1 - husnr 1, TORSBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

779-1.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TORSBY KYRKA (akt.)

1851 - 1851

Västra Götaland
Kungälv
Bohuslän
Torsby
Torsby församling
Göteborgs stift
Torsby 150

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2000

Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

Torsby har haft kyrka sedan medeltiden. Till den medeltida kyrkan byggdes redan på 1100-talet ett stentorn, med ett halvrunt utanpåliggande trapphus. Detta torn fick en träöverbyggnad på 1700-talet.

Med befolkningsutvecklingen så blev den gamla kyrkan för trång, och redan på 1830-talet började man diskutera att bygga en ny kyrka. Ritningar togs fram, men då det 1846, året innan bygget skulle påbörjas, blev missväxt sköts det hela upp. 1849 begärde man att få nya ritningar hos Överintendentsämbetet, och uppdraget gick till arkitekten C G Blom, vars ritning fastställdes 1850.

...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1199 Specifika inventarier - dopfunt
År 1170 - 1229 Nybyggnad - Torn
Torn med trapptorn intill nordmuren. Byggt till den ursprungliga, medeltida kyrkan.
År 1691 - 1692 Fast inredning - predikstol

Nils Läse (Konstnär - Bildhuggare)

År 1705 - 1705 Ändring - ombyggnad, exteriör

Peter Mellenberg, Göteborg (Hantverkare - Snickare)

År 1851 - 1851 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och sakristia. Långhusets västmur kvarstår från den gamla kyrkan och material från den återanvändes vid nyuppförandet.

Bernt Hansson (Arkitekt)

Carl Gustaf Blom-Carlsson (Arkitekt)

År 1867 - 1867 Nybyggnad - Korparti

Bernt Hansson (Arkitekt)

Carl Gustaf Blom-Carlsson (Arkitekt)

År 1867 - 1867 Nybyggnad - Sakristia

Bernt Hansson (Arkitekt)

Carl Gustaf Blom-Carlsson (Arkitekt)

År 1901 - 1901 Underhåll - målningsarbete, interiör
Invändig ommålning.

Teodor Wallström (Konstnär - Dekormålare)

År 1901 - 1901 Ändring - ombyggnad, interiör
Nybyggnad av korbåge.

Martin Bernhard Wallström (Konstnär - Dekormålare)

Teodor Wallström (Konstnär - Dekormålare)

År 1901 - 1901 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Dekorativt schablonmåleri i hela kyrkan.

Teodor Wallström (Konstnär - Dekormålare)

År 1949 - 1949 Ändring - ombyggnad
Inv ommålning, bänkkvarter ombyggda, predikstolstrappa ändrad, östfönster igenmurade.
År 1949 - 1949 Underhåll - grundförstärkning
Grundförstärkning i öster.
År 1949 - 1949 Ändring - restaurering, interiör
Schablonmåleriet avlägsnades.
År 1949 - 1949 Konservatorsarbeten
Konservering av predikstol, altaruppsats.

Olle Hellström (Konservator)

År 1982 - 1982 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Handikappramp
År 1982 - 1982 Ändring - ombyggnad, interiör
Toalett och städskåp i tornets bottenvåning, ombyggnad av knäfall vid altarring.
År 1982 - 1982 Underhåll - målningsarbete, interiör
Invändig ommålning.
År 1982 - 1982 Konservatorsarbeten
Konservering av altaruppsats och predikstol.

Karl Gutjahr (Konservator)

År 1984 - 1984 Ändring - ombyggnad, interiör
Nytt skrudskåp i sakristian.
År 1990 - 1991 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk, orgelhuset flyttas bakåt.

Marcussen & Søn Orgelbyggeri (Orgelbyggeri)

År 1990 - 1991 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnad, nya läktartrappor.

Douglas Berntsson (Arkitekt)

Epsilon Byggkonsult AB (Firma)