Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KUNGÄLV SOLBERG 8:1 - husnr 1, SOLBERGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

UMFA53824.1209.17

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SOLBERGA KYRKA (akt.)

1170 - 1229

Västra Götaland
Kungälv
Bohuslän
Solberga
Solberga församling
Göteborgs stift
Solberga 640

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2000

Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

SOLBERGA KYRKA är uppförd under 1100- eller 1200-tal, och var ursprungligen romansk kyrka med rektangulärt långhus samt smalare och lägre kor. Den hade också en ingång åt söder. Den saknade torn, vid 1600-talets början nämns en klockstapel, som var belägen strax sydväst om kyrkans sydvästra hörn.

1594 noteras att koret då var spåntäckt, medan långhuset hade tegeltak1598, och att kyrkan vid denna tid var vitlimmad.

Under 1600-talet inleddes de förändringar, som förde kyrkan närmare det utseende den har idag. 1624-1629 byggdes ett klocktorn vid västgaveln, som byggdes på 1668. E...

Läs mer i eget fönster

År 1170 - 1229 Nybyggnad
Långhus
År 1600 - 1699 Nybyggnad - Vapenhus
Ett vapenhus av trä uppfördes framför sydingången. Det revs någon gång efter 1825.
År 1624 - 1629 Nybyggnad - Torn
Torn byggs i väster.

Jens Bygmester, Uddevalla (Byggmästare)

År 1668 - 1668 Ändring - påbyggnad
Tornets överdel påbyggd i sten.
År 1704 - 1705 Ändring - ombyggnad, fönster
Större reparation, samt upphuggande av fyra större fönster.
År 1739 - 1741 Nybyggnad - Korparti
År 1740 - 1740 Ändring - ombyggnad, valvslagning
Kyrkorummet täcks av ett tunnvalv av trä.
År 1752 - 1753 Ändring - ombyggnad, fönster
Ytterligare ett fönster togs upp.
År 1796 - 1796 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Takmålning utförd i det välvda innertaket.

Olof Hagström (Konstnär - Dekormålare)

År 1853 - 1853 Ändring - ombyggnad, fönster
Alla fönsteröppningar vidgades nedåt 10 tum.
År 1867 - 1867 Nybyggnad - Torn
Ersatte ett äldre torn från början av 1600-talet. Bottenvåningen fungerar som vapenhus.

Johan Adolf Hawerman (Arkitekt)

År 1867 - 1868 Ändring - restaurering, interiör
En större restaurering av kyrkans interiör och inredning skedde i anslutning till byggandet av tornet.
År 1868 - 1868 Konservatorsarbeten
"Restaurering" av altartavlan.
År 1874 - 1874 Fast inredning - orgel
Orgeln byggs.
År 1894 - 1894 Konservatorsarbeten
"Restaurering" av altartavlan.

Johan August Holmqvist (Konstnär)

År 1926 - 1926 Nybyggnad - Korsarm/ar

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

År 1926 - 1926 Nybyggnad - Sakristia

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

År 1926 - 1926 Ändring - restaurering, interiör
I samband med tillbyggnaden, skedde också en genomgripande renovering av kyrkan, med bl a nya bänkar, ny färgsättning, nytt golv mm.

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

År 1926 - 1926 Ändring - ombyggnad, port
Den tidigare sydingången sattes igen och en ny ingång togs upp mitt emot tvärskeppets nordingång.

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

År 1926 - 1926 Konservatorsarbeten
Renovering av takmålningen, rekonstruktion av draperimålning.

Konserveringsrapport 1983, Bhusläns museums arkiv. (Arkiv)

År 1927 - 1927 Konservatorsarbeten
Konservering av predikstolen.

Joël Mila (Konstnär)

År 1936 - 1936 Teknisk installation
Belysnings och värmeinstallation
År 1950 - 1950 Underhåll - takomläggning
Torntakets skiffer ersatt med kopparplåt.
År 1966 - 1966 Ändring - ombyggnad, interiör
Förslag till ändring i koret

Stig Wallin (Arkitekt)

År 1967 - 1967 Fast inredning - altarring
Ändring av altarringen.

Stig Wallin (Arkitekt)

År 1967 - 1967 Konservatorsarbeten
Konservering av läktarbröstning, altaruppsats, predikstol.

Thorbjörn Engblad (Konservator)

År 1974 - 1974 Ändring - ombyggnad
Förslag till tillbyggnad av sakristia av Borla-Larsson-Petersen arkitektkontor AB, Stockholm.

Borla-Larsson-Petersen arkitektkontor, Stockholm (Arkitektkontor)

Sven Olof Larsson (Arkitekt)

År 1982 - 1982 Underhåll - stomme
Grundförstärkning under korets sydvästra del.

VBK, Göteborg (Firma)

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1983 - 1983 Underhåll - interiör
Invändig renovering, med putslagning, ommålning, viss ändring i bänkarna, textilskåp mm.

DEFYRA Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Eskil Johansson, Kode (Hantverkare - Målare)

Perolow Jonsson (Arkitekt)

Tellestams byggnads AB, Algot (Byggmästare)

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1983 - 1983 Konservatorsarbeten
Konservering av takmålning, altaruppsats, predikstol, läktarbröstning, draperimålning mm.

Karl Gutjahr (Konservator)

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1984 - 1984 Underhåll - exteriör
Uvändiga reparationer, med putslagning, ommålning, plåtarbeten mm.

DEFYRA Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Perolow Jonsson (Arkitekt)

År 1989 - 1989 Konservatorsarbeten
Äldre gravhällar uppsatta på kyrkväggen (sidan av tornet).

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)