Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KUNGÄLV MARSTRAND 43:1 - husnr 1, MARSTRANDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

735-10.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
MARSTRANDS KYRKA (akt.)

1270 - 1319

1690 - 1690

1804 - 1804

1807 - 1809

Västra Götaland
Kungälv
Bohuslän
Marstrand
Marstrands församling
Göteborgs stift
Kyrkogatan 23

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Tvåskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2000

Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

MARSTRANDS KYRKA har en historik som rymmer många ändringar och detaljer, och som finns utförligt beskriven i Sveriges Kyrkor. Förutom naturligt betingade reparationer och ombyggnader, har kyrkan flera gånger också skadats av brand, såväl vid krigshändelser som vid stadsbränder.

Kyrkan är uppförd under medeltiden, troligen under slutet av 1200-talet eller omkring 1300. Ett franciskanerkonvent grundades mellan 1277 och 1291, och kyrkan är med tanke på sina dimensioner med all sannolikhet uppförd som konventets kyrka. Den har troligen samtidigt tjänstgjort som församlingskyrka f...

Läs mer i eget fönster

År 1270 - 1319 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1270 - 1319 Nybyggnad - Korparti
År 1362 - 1362 Brand
Kyrkan bränd med åtföljande reparationer och/eller återuppbyggnadsarbeten. Möjligen valvslagning i långhuset.

Sveriges kyrkor 154, Karin Aasma, Stockholm 1974. (Arkiv)

År 1460 - 1460 Valvslagning
Korets valvslagning.

Sveriges kyrkor 154, Karin Aasma, Stockholm 1974. (Arkiv)

År 1500 - 1550 Nybyggnad - Vapenhus

Sveriges kyrkor 154, Karin Aasma, Stockholm 1974. (Arkiv)

År 1500 - 1550 Nybyggnad - Torn

Sveriges kyrkor 154, Karin Aasma, Stockholm 1974. (Arkiv)

År 1525 - 1679 Nybyggnad - Sakristia
År 1550 - 1650 Nybyggnad - Sakristia

Sveriges kyrkor 154, Karin Aasma, Stockholm 1974. (Arkiv)

År 1586 - 1586 Brand
Stadsbrand, kyrkan troligen brandskadad.

Sveriges kyrkor 154, Karin Aasma, Stockholm 1974. (Arkiv)

År 1604 - 1604 Fast inredning - orgel, orgelverk

Sveriges kyrkor 154, Karin Aasma, Stockholm 1974. Helenius-Öberg, Eva: Den gamla orgeln i Morlanda kyrka. Ett stycke europeisk orgelhistoria. Göteborg 2001. (Arkiv)

År 1604 - 1604 Specifika inventarier - kyrkklocka
Omgjutning av en av de tre klockorna.

Sveriges kyrkor 154, Karin Aasma, Stockholm 1974. (Arkiv)

År 1643 - 1643 Brand
Kyrkan skadad vid stadsbrand.

Sveriges kyrkor 154, Karin Aasma, Stockholm 1974. (Arkiv)

År 1645 - 1669 Specifika inventarier - kyrkklocka
En klocka från Ramlösa (krigsbyte) hängde i tornet, hamnade sedan i Kungälvs kyrka.

Sveriges kyrkor 154, Karin Aasma, Stockholm 1974. (Arkiv)

År 1647 - 1647 Specifika inventarier - kyrkklocka
Omgjutning av storklockan.

Sveriges kyrkor 154, Karin Aasma, Stockholm 1974. (Arkiv)

År 1647 - 1647 Specifika inventarier - tornur
Tornet förses med urverk.

Sveriges kyrkor 154, Karin Aasma, Stockholm 1974. (Arkiv)

År 1654 - 1654 Underhåll - takomläggning
Reparation av tornets tak. Ett benhus byggs vid samma tid.

Hans Olssen ("torntäckaremäster") (Hantverkare - Plåtslagare)

Johan Tornbögger (Hantverkare - Murare)

"Murmester" Lorendtz (Hantverkare - Murare)

Sveriges kyrkor 154, Karin Aasma, Stockholm 1974. (Arkiv)

År 1654 - 1654 Underhåll - takomläggning
Reparation av tornets tegeltak

Sveriges kyrkor 154, Karin Aasma, Stockholm 1974. (Arkiv)

År 1666 - 1668 Ändring - ombyggnad
Reparation och ombyggnad av tornet. Dörröppning mellan torn och kyrkorum tas upp. Taket blytäcks.

Sveriges kyrkor 154, Karin Aasma, Stockholm 1974. (Arkiv)

År 1669 - 1669 Brand
Tornet skadat vid brand (stadsbrand)

Sveriges kyrkor 154, Karin Aasma, Stockholm 1974. (Arkiv)

År 1680 - 1680 Underhåll
Reparation av tornets blytak.

Sveriges kyrkor 154, Karin Aasma, Stockholm 1974. (Arkiv)

År 1682 - 1682 Underhåll - takomläggning
Reparation av taket efter brand (stadsbrand).

Sveriges kyrkor 154, Karin Aasma, Stockholm 1974. (Arkiv)

År 1684 - 1684 Specifika inventarier - kyrkklocka
Ny mellanklocka inköps från Uddevalla, gjuten 1667.

Johan Meyer (Klockgjutare)

Sveriges kyrkor 154, Karin Aasma, Stockholm 1974. (Arkiv)

År 1686 - 1687 Underhåll
Reparation av tornet efter 1682 års brand.

Christopher Brack (Byggmästare)

Michil Dreber (Hantverkare - Murare)

Sveriges kyrkor 154, Karin Aasma, Stockholm 1974. (Arkiv)

År 1686 - 1686 Specifika inventarier - kyrkklocka
Ny storklocka och lillklocka.

Jakob Bierman, Stockholm (Klockgjutare)

Sveriges kyrkor 154, Karin Aasma, Stockholm 1974. (Arkiv)

År 1690 - 1690 Nybyggnad
Benhus rivs och ersätts med nytt, av mursten.

Sveriges kyrkor 154, Karin Aasma, Stockholm 1974. (Arkiv)

År 1690 - 1690 Underhåll - interiör
Invändig kalkning. Nya glasrutor i korfönstren.

Sveriges kyrkor 154, Karin Aasma, Stockholm 1974. (Arkiv)

År 1692 - 1693 Fast inredning - orgel
Orgeln byggs om.

Helenius-Öberg, Eva: Den gamla orgeln i Morlanda kyrka. Ett stycke europeisk orgelhistoria. Göteborg 2001. (Arkiv)

År 1695 - 1697 Underhåll - interiör
Nytt golv i kor, sakristia och i bänkkvarter, förstärkningar under valvets pelare. Div reparationer. Målningsarbeten.

Erik Eriksson Grijs (Konstnär - Dekormålare)

Sveriges kyrkor 154, Karin Aasma, Stockholm 1974. (Arkiv)

År 1696 - 1696 Fast inredning - altaruppsats
Ny altaruppsats, tillverkad 1693-94.

Erik Eriksson Grijs (Konstnär - Dekormålare)

Nils Läse (Konstnär - Bildhuggare)

Sveriges kyrkor 154, Karin Aasma, Stockholm 1974. (Arkiv)

År 1698 - 1698 Ändring - ombyggnad, interiör
Ny västläktare, fönster ovanför läktaren

Sveriges kyrkor 154, Karin Aasma, Stockholm 1974. (Arkiv)

År 1698 - 1698 Fast inredning - altare
Nytt murat altare

Sveriges kyrkor 154, Karin Aasma, Stockholm 1974. (Arkiv)

År 1701 - 1701 Underhåll - interiör
Reparationer och nya kalkstensgolv i vapenhusen.

Sveriges kyrkor 154, Karin Aasma, Stockholm 1974. (Arkiv)

År 1704 - 1704 Underhåll - takomläggning
Nytt taktegel.

Sveriges kyrkor 154, Karin Aasma, Stockholm 1974. (Arkiv)

År 1706 - 1706 Underhåll - exteriör
Murverksreparationer på norra och södra sidan (möjligen byte av skadat tegel), vitlimning av hela kyrkan.

Sveriges kyrkor 154, Karin Aasma, Stockholm 1974. (Arkiv)

År 1712 - 1712 Fast inredning - predikstol
Predikstolen renoverades.

Erik Eriksson Grijs (Konstnär - Dekormålare)

Sveriges kyrkor 154, Karin Aasma, Stockholm 1974. (Arkiv)

År 1715 - 1715 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverket byggdes om.

Elias Wittig (Orgelbyggare)

Helenius-Öberg, Eva: Den gamla orgeln i Morlanda kyrka. Ett stycke europeisk orgelhistoria. Göteborg 2001. (Arkiv)

År 1716 - 1716 Underhåll - exteriör
Kyrkan vitlimmades med grå fönsteromfattningar.

Sveriges kyrkor 154, Karin Aasma, Stockholm 1974. (Arkiv)

År 1721 - 1721 Underhåll - golv

Sveriges kyrkor 154, Karin Aasma, Stockholm 1974. (Arkiv)

År 1723 - 1723 Underhåll - golv
Reparation av korgolvet.

Sveriges kyrkor 154, Karin Aasma, Stockholm 1974. (Arkiv)

År 1733 - 1733 Underhåll - golv
Golvet planades.

Sveriges kyrkor 154, Karin Aasma, Stockholm 1974. (Arkiv)

År 1766 - 1766 Underhåll - exteriör
Fullständig rappning och vitlimning av kyrkan.

Sveriges kyrkor 154, Karin Aasma, Stockholm 1974. (Arkiv)

År 1779 - 1779 Underhåll - exteriör
Mur- och putsreparationer, reparation av takstolar och fönster.

Sveriges kyrkor 154, Karin Aasma, Stockholm 1974. (Arkiv)

År 1779 - 1779 Underhåll - takomläggning
Glaserat tegel läggs på taket.

Fredrik August Rex, Göteborg (Byggmästare)

Sveriges kyrkor 154, Karin Aasma, Stockholm 1974. (Arkiv)

År 1780 - 1780 Fast inredning - predikstol
Predikstolen flyttas till nuvarande placering, med uppgång genom muren.

Sveriges kyrkor 154, Karin Aasma, Stockholm 1974. (Arkiv)

År 1785 - 1785 Underhåll - exteriör
Takreparation efter stormskador.

Petter Pettersson (Hantverkare - Murare)

Sveriges kyrkor 154, Karin Aasma, Stockholm 1974. (Arkiv)

År 1786 - 1786 Fast inredning - orgel
Orgeln byggdes om och till.

Helenius-Öberg, Eva: Den gamla orgeln i Morlanda kyrka. Ett stycke europeisk orgelhistoria. Göteborg 2001. (Arkiv)

År 1794 - 1794 Underhåll - takomläggning
Taken beläggs med kopparplåt.

Anders Schånberg (kopparslagare) (Hantverkare - Plåtslagare)

Sveriges kyrkor 154, Karin Aasma, Stockholm 1974. (Arkiv)

År 1803 - 1803 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverket sålt till Morlanda.

Sveriges kyrkor 154, Karin Aasma, Stockholm 1974. Helenius-Öberg, Eva: Den gamla orgeln i Morlanda kyrka. Ett stycke europeisk orgelhistoria. Göteborg 2001. (Arkiv)

År 1804 - 1804 Ändring - tillbyggnad
Tillbyggnader på var sida om tornet. Den södra byggdes som benhus, fungerar nu som bårhus.
År 1804 - 1804 Nybyggnad
Benhus byggt på sydsidan av tornet. Ett äldre benhus på kyrkogården rivs. materialbod byggs norr om tornet.

Sveriges kyrkor 154, Karin Aasma, Stockholm 1974. (Arkiv)

År 1805 - 1805 Fast inredning - altaruppsats
Atartavlan såld till Tegneby.

Sveriges kyrkor 154, Karin Aasma, Stockholm 1974. (Arkiv)

År 1807 - 1807 Nybyggnad - Vapenhus
Norra och södra vapenhuset

Johan Peter Pohl (Byggmästare)

M Benedictus (Byggmästare)

År 1807 - 1807 Ändring - ombyggnad
Långhuset ombyggt från hallkyrka till salkyrka.

Johan Peter Pohl (Byggmästare)

År 1807 - 1809 Ändring - ombyggnad
Omfattande ombyggnad: Stenvalv och yttertak revs, ersattes med lågt trävalv och flacka sadeltak. Ny inredning med enstaka äldre detaljer återanvända. Nytt innergolv ovanpå de igenfyllda äldre gravkamrarna. Ritningar av J P Pohl, byggmästare Magnus Benedictus.

Johan Peter Pohl (Byggmästare)

Magnus Benedictus (Byggmästare)

Sveriges kyrkor 154, Karin Aasma, Stockholm 1974. (Arkiv)

År 1807 - 1809 Nybyggnad
Vapenhusen i norr och söder revs och de nuvarande byggdes på samma plats.

Johan Peter Pohl (Byggmästare)

Magnus Benedictus (Byggmästare)

Sveriges kyrkor 154, Karin Aasma, Stockholm 1974. (Arkiv)

År 1816 - 1816 Fast inredning - orgel
Orgelläktare, orgelhus och orgelverk. Möjligen blev läktaren färdig 1809, med kompletteringar i samband med att orgelhuset blev färdigställt 1816. Ritningar av byggmästare J P Pohl. Byggmästare Magnus Benedictus.

Johan Everhardt d y (Orgelbyggare)

Johan Peter Pohl (Byggmästare)

Magnus Benedictus (Byggmästare)

Sveriges kyrkor 154, Karin Aasma, Stockholm 1974. (Arkiv)

År 1819 - 1819 Underhåll - takomläggning
Nytt torntak.

Sveriges kyrkor 154, Karin Aasma, Stockholm 1974. (Arkiv)

År 1845 - 1845 Underhåll - exteriör
Reparation av vapenhusens tegeltak.

Sveriges kyrkor 154, Karin Aasma, Stockholm 1974. (Arkiv)

År 1852 - 1852 Fast inredning - altarring
Ny altarring.

P E Bark (Hantverkare - Snickare)

Sveriges kyrkor 154, Karin Aasma, Stockholm 1974. (Arkiv)

År 1852 - 1852 Fast inredning - predikstol
Predikstolen byggdes om.

P E Bark (Hantverkare - Snickare)

Sveriges kyrkor 154, Karin Aasma, Stockholm 1974. (Arkiv)

År 1860 - 1860 Underhåll - exteriör
Reparation av vapenhustaken, koppartak.

Sveriges kyrkor 154, Karin Aasma, Stockholm 1974. (Arkiv)

År 1872 - 1872 Teknisk installation - värme
Kaminer för koleldning.

Sveriges kyrkor 154, Karin Aasma, Stockholm 1974. (Arkiv)

År 1899 - 1899 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk.

Olof Hammarbergs orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Sveriges kyrkor 154, Karin Aasma, Stockholm 1974. (Arkiv)

År 1912 - 1912 Ändring - ombyggnad, interiör
Invändig renovering. Nytt golv i koret, nuvarande korbänkar, altarringen byggdes om, nytt altare med ny altarkomposition (av äldre delar), ny dopfunt. Invändig ommålning. Elektrisk belysning. Centralvärme, med pannrum i f d materialboden norr om tornet.

Sveriges kyrkor 154, Karin Aasma, Stockholm 1974. (Arkiv)

År 1912 - 1912 Fast inredning - orgel, orgelverk
Ombyggnad av orgelverket.

Olof Hammarbergs orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Sveriges kyrkor 154, Karin Aasma, Stockholm 1974. (Arkiv)

År 1915 - 1915 Rivning
Södra torntillbyggnaden rivs.

Sveriges kyrkor 154, Karin Aasma, Stockholm 1974. (Arkiv)

År 1915 - 1915 Nybyggnad - Torn
Ny torntillbyggnad uppförs.

Sveriges kyrkor 154, Karin Aasma, Stockholm 1974. (Arkiv)

År 1934 - 1934 Fast inredning - orgel
Orgelverket ombyggt. Orgelhuset flyttat något bakåt.

A Magnussons Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Sveriges kyrkor 154, Karin Aasma, Stockholm 1974. (Arkiv)

År 1941 - 1941 Fast inredning - bänkinredning
Bänkarna invändigt ombyggda.

John Samuelsson (Arkitekt)

Sveriges kyrkor 154, Karin Aasma, Stockholm 1974. (Arkiv)

År 1943 - 1943 Ändring - ombyggnad, interiör
Bårrummet i södra torntillbyggnaden iordningställt, med ny inredning av John Samuelsson.

John Samuelsson (Arkitekt)

Sveriges kyrkor 154, Karin Aasma, Stockholm 1974. (Arkiv)

År 1946 - 1946 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverket ombyggt.

A Magnussons Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Sveriges kyrkor 154, Karin Aasma, Stockholm 1974. (Arkiv)

År 1952 - 1953 Underhåll - omputsning
Utvändig putsrenovering. Spritputs "liksom tidigare".

Sveriges kyrkor 154, Karin Aasma, Stockholm 1974. (Arkiv)

År 1952 - 1953 Ändring - ombyggnad, fönster
Innerfönster av trä.

Sveriges kyrkor 154, Karin Aasma, Stockholm 1974. (Arkiv)

År 1960 - 1960 Underhåll - målningsarbete, interiör
Invändig ommålning av kyrkan.

Sveriges kyrkor 154, Karin Aasma, Stockholm 1974. (Arkiv)

År 1961 - 1961 Konservatorsarbeten
Konserveringsarbeten på predikstolen, högreståndsbänkar, altarkrucifix mm.

Thorbjörn Engblad (Konservator)

Sveriges kyrkor 154, Karin Aasma, Stockholm 1974. (Arkiv)

År 1992 - 1992 Ändring - tilläggsisolering
Extra isolering av vinden.

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1992 - 1994 Underhåll
Geoteknisk undersökning av ev. sättningsproblem. Endast årstidsvariation dock.

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1994 - 1995 Underhåll - exteriör
Utvändig putslagning och ommålning, fönsterrenovering, reparation av takplåt samt diverse reparationer.

Arkitekt Triangeln, Trollhättan (Arkitektkontor)

Eskil Johansson, Kode (Hantverkare - Målare)

Helge Fransson, Kärna (Byggmästare)

Key Johansson (Hantverkare - Målare)

Magnus Wångblad (Arkitekt)

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1994 - 1995 Ändring - ombyggnad, interiör
Invändig hel ommålning, nytt golvtegel, nytt korgolv, gravhällar lyfta ur golv och placerade i vapenhusen, främsta bänkar borttagna.

Arkitekt Triangeln, Trollhättan (Arkitektkontor)

Eskil Johansson, Kode (Hantverkare - Målare)

Helge Fransson, Kärna (Byggmästare)

Key Johansson (Hantverkare - Målare)

Magnus Wångblad (Arkitekt)

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1994 - 1995 Konservatorsarbeten
Konservering av predikstolen, altarkrucifix, högreståndsbänkar, nummertavlor, gamla läktarmålningar.

Anders Darwall (Konservator)

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 2001 - 2001 Underhåll
Omläggning av västra kyrkogårdsmuren.

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)