Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HABO KYRKPLATSEN 3:1 - husnr 1, GUSTAV ADOLFS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. 04/169:02

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GUSTAV ADOLFS KYRKA (akt.)

1630 - 1639

1630 - 1639

Jönköping
Habo
Västergötland
Gustav Adolf
Gustav Adolfs församling
Skara stift
Gustav Adolf

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Kyrkan uppfördes under 1630-talet som ett kapell i Fiskebäck i sydöstra änden av Habo socken. Det restes på platsen för en nyligen nedbrunnen, medeltida sockenkyrka. Planen var korsformig i tidens anda och över korsmitten var ett centraltorn. Byggmästare var Håkan i Gunnarsbo och bygget bekostades av Per Brahes hauptman i Visingsborgs grevskap, Julius Kemmerer, adlad Lantzenfeldt. Denne skänkte en altartavla (ett sengotiskt altarskåp från en nordtysk kyrka som nu finns i SHM) till kapellet och lät iordningställa sin gravkammare på denna plats. 1647 målades interiören av Brahes "hovkonterfejare" Johan Werner d.ä. vilken 1653 förfärdi...

Läs mer i eget fönster

År 1630 - 1639 Nybyggnad
Långhus med korsarmar.

Håkan i Gunnarsbo (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1630 - 1649 Nybyggnad - Vapenhus
Rives sannolikt vid flytt.
År 1630 - 1649 Nybyggnad - Sakristia
År 1630 - 1639 Nybyggnad
År 1647 - 1647 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör

Johan Johansson d.ä. Werner (Konstnär - Bildhuggare)

År 1649 - 1649 Nybyggnad - Korparti

Sven i Högsbäck (Byggmästare)

År 1653 - 1653 Fast inredning - predikstol

Johan Johansson d.ä. Werner (Konstnär - Bildhuggare)

År 1690 - 1690 Fast inredning - altaruppsats

Nils i Munkebo (Konstnär - Bildhuggare)

År 1717 - 1717 Fast inredning - altaruppsats
Upphovsmannen ej arkivaliskt fastställd.

Jonas Ullberg (Konstnär - Bildhuggare)

År 1719 - 1719 Specifika inventarier - dopfunt

Jonas Ullberg (Konstnär - Bildhuggare)

År 1734 - 1734 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Måleri på väggar, tak och delar av inredning.

Johan Kinnerus (Konstnär)

År 1734 - 1734 Fast inredning - bänkinredning
År 1780 - 1780 Nybyggnad - Torn
År 1780 - 1780 Flyttning
Kyrkan flyttas från Fiskebäck till sin nuvarande plats.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1780 - 1780 Fast inredning - läktare
Läktare i väster och korsarmar.
År 1800 - 1800 Specifika inventarier - kyrkklocka
Två stycken

Jonas Magnus Fries, Jönköping (Klockgjutare)

År 1818 - 1818 Underhåll - målningsarbete, interiör
Väggarnas dekor övermålas med vit färg och takets med ljusblå.

M Ahlgren, Jönköping (Hantverkare - Målare)

År 1840 - 1840 Ändring - ombyggnad
Exteriör passage mellan sakristia och predikstol slopas. Skärmvägg reses istället i kor.
År 1858 - 1858 Fast inredning - orgel

Ludwig Hawerman (Arkitekt)

Sven Fogelberg (Orgelbyggare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1858 - 1858 Ändring - ombyggnad
Yttertaken ges en flackare resning och sadeltaken över korsarmarna ersätts av pulpettak. Taktäckningen byts från spån till tegel och väggarnas spånklädsel byts ut mot träpanel. Fönstren vidgas. Innertaket välvs och reveteras liksom innerväggarna.
År 1925 - 1926 Ändring - ombyggnad, interiör
1800-talsbänkarna får raka gavlar. Innanfönster insätts. Ny port insättes mellan vapenhus och långhus.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1925 - 1926 Underhåll - målningsarbete
Exteriör och interiör ommålning.

K J R Johansson, Skövde (Konservator)

År 1925 - 1926 Konservatorsarbeten
Framtagning av ursprungliga färger på predikstol.

K J R Johansson, Skövde (Konservator)

År 1936 - 1936 Underhåll - takomläggning
Kopparplåt på torn- och läktartak. Uppsättning av nya hängrännor och stuprör.
År 1938 - 1938 Ändring - ombyggnad
Tillbyggnad av orgel och anordnande av pneumatisk traktur.

Theodor Frobenius (Orgelbyggare)

År 1948 - 1948 Nybyggnad - Sakristia
Ny sakristia ersätter äldre. Pannrum inryms under.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1948 - 1948 Teknisk installation - värme
Centralvärme med lågtrycksånga.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1948 - 1948 Ändring - tilläggsisolering

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1948 - 1948 Ändring - ombyggnad, golv
Inläggning av nya golv.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1948 - 1948 Underhåll - målningsarbete, interiör
Rengöring och bättringsmålning.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1959 - 1959 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning och uppvärmning.

Sigurd Lidén (Konstruktör)

År 1965 - 1965 Konservatorsarbeten
Sanering av trämaskangrepp i altaruppsats.
År 1968 - 1968 Ändring - ombyggnad, fönster
Antikglas i korfönster.
År 1974 - 1976 Underhåll - målningsarbete
Exteriör och interiör ommålning i enlighet med befintlig färgsättning.

Lars Löfstedt (Arkitekt)

Rudolf Moeschlin (Arkitekt)

År 1974 - 1976 Underhåll - omputsning
Ny revetering av innerväggar.

Lars Löfstedt (Arkitekt)

Rudolf Moeschlin (Arkitekt)

År 1974 - 1976 Rivning
Rivning av skorsten. Slopande av altarringsgrindar.

Lars Löfstedt (Arkitekt)

Rudolf Moeschlin (Arkitekt)

År 1974 - 1976 Konservatorsarbeten
Fästning av spjälkande färg på predikstol och altaruppsats samt rengöring.

Alf Hedman (Konservator)

År 1983 - 1983 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnad i väster med toalett och kapprum.

FABYKO AB (Arkitektkontor)

År 1997 - 1998 Ändring - ombyggnad
Orgel görs mekanisk. 1938 års stämmor ersätts av nya. Läktaren omändras något.

Nye Orgelbyggerier (Orgelbyggeri)

År 1997 - 1998 Underhåll - målningsarbete, interiör