Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VETLANDA MYRESJÖ 32:1 - husnr 1, MYRESJÖ GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

myresjöext1.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
MYRESJÖ GAMLA KYRKA (akt.)

1100 - 1249

1170 - 1199

Jönköping
Vetlanda
Småland
Myresjö
Lannaskede församling
Växjö stift
Stationsvägen 2

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 2007

Nuvarande kyrka har sannolikt föregåtts av en stavkyrka. 1902
påträff ades nämligen några ornerade ekplankor i långhustaket,
troligen återanvända delar av en stavkyrka. Dessa skänktes till Vitterhetsakademien.
Vid arkeologisk undersökning av sakristian på
1970-talet hittade man vad som kunde ha varit en grund till en
mindre byggnad. Någon gång under 1100-talets slut restes stenkyrkan,
sannolikt med en storman som initiativtagare och beskyddare.
Planformen med väl tilltagen absid indikerar den 1145 nyinvigda
Lundadomen som förebild. Det har föreslagits att sydportalen ursprungligen
haft en s.k. baldakin i likhet med Lannaske...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1249 Nybyggnad
Långhus och kor
År 1100 - 1249 Nybyggnad - Korparti
År 1170 - 1199 Nybyggnad
Nybyggnad av kyrkan. Dekorering med invändigt muralmåleri.
År 1400 - 1499 Nybyggnad - Sakristia
År 1400 - 2005 Ändring
För specifika händelser, se pdf.

Bent Jörgen Jörgensen (Arkitekt)

Boldt Anders (Hantverkare - Målare)

Gunnel Rosenquist (Konservator)

Lennart Flink (Byggmästare)

Olle Petersson (Hantverkare - Målare)

Olof Hammarberg (Orgelbyggare)

Sven Brandel (Arkitekt)

Sven Sundbaum (Konservator)

Sven Wahlgren (Konservator)

Åke Tengelin (Arkitekt)

År 1879 - 1879 Tagen ur bruk
Kyrkan restaurerades och togs åter i bruk
År 1925 - 1927 Ändring - ombyggnad