Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VETLANDA KORSBERGA 2:2 - husnr 1, KORSBERGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

korsbergaext1.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KORSBERGA KYRKA (akt.)

1855 - 1857

1855 - 1857

Jönköping
Vetlanda
Småland
Korsberga
Korsberga församling
Växjö stift
Vetlandavägen 21

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2006

En stenkyrka uppfördes strax söder om den nuvarande under 1300-talet, kyrkan hade sakristia av sten
samt två vapenhus av trä. Litet är känt om kyrkans tidiga historia men år 1598 brandhärjades den och
stora delar av dess inredning gick förlorad. Återuppbyggnaden av kyrkan påbörjade direkt efter branden.
En ny kyrkklocka skänktes till kyrkan 1631 och under 1700-talet bemålades den invändigt. År 1703
införskaffades en ny predikstol vilken tillverkades av bildhuggaren Röding från Växjö. En orgel tillkom
1742 och placerade på en läktare i kyrkan.
År 1837 dömdes kyrkan ut av bisko Tegnér och länsbyggmästaren
Carl Robert Palmér upp...

Läs mer i eget fönster

År 1300 - 2006 Ändring
För specifika händelser, se pdf.

Anders Roland (Arkitekt)

Bent Jörgen Jörgensen (Arkitekt)

Bergholtz Klockgjuteri AB (Klockgjuteri)

Bröderna Styrenius Stenhuggeri AB, Västervik (Firma)

Georg Andersson (Arkitekt)

Johannes Dahls arkitektkontor (Arkitektkontor)

Johannes Künkel (Orgelbyggare)

Lars Löfstedt (Arkitekt)

Lars Solberg (Orgelbyggare)

Mårtenssons orgelbyggeri i Lund (Orgelbyggeri)

Ola Westerudd (Konservator)

Paul Boberg (Arkitekt)

Sven Wahlgren (Konservator)

Torbern Röding (Konstnär - Bildhuggare)

W Isaksson (Hantverkare - Målare)

År 1855 - 1857 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn

Carl Robert Palmér (Byggmästare)

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

År 1855 - 1857 Nybyggnad - Torn

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

År 1855 - 1857 Nybyggnad - Sakristia

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

År 1855 - 1857 Nybyggnad - Korparti

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

År 1855 - 1857 Nybyggnad
Kyrkan uppfördes efter grundritningar av länsbyggmästare Carl Robert Palmér. Ritningarna översändes 1839 till Överintendentsämbetet där de bearbetades av arkitekt Johan Fredrik Åbom. Bygget leddes av murmästare Jonas Malmberg, Växjö, och i samband med att den nya kyrkan uppfördes revs kyrkan från 1598. Taket kläddes med spån och tornet hade ursprungligen ett brädtak.

Carl Robert Palmér (Arkitekt)

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

Jonas Malmberg (Byggmästare)