Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VETLANDA FRÖDERYD 4:1 - husnr 1, FRÖDERYDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

fröderydext1.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FRÖDERYDS KYRKA (akt.)

1853 - 1854

1853 - 1854

Jönköping
Vetlanda
Småland
Fröderyd
Lannaskede församling
Växjö stift
Fröderyd Kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Historik

Inventeringsår 2007

Nuvarande kyrka föregicks av en romansk absidkyrka av sten med
trätorn från 1700-talet. Denna hade en sydportal med rikt huggen
sandstensomfattning och kolonnburen baldakin (som i Lannaskede),
vilken finns avbildad av Mandelgren. Rester av denna
portal återstår i form av två kolonnstycken på kyrkogården, fyra
bitar av en rundbåge i tornet och några bearbetade sandstenar i kyrkogårdsmuren,
varav ett par med rester av murbruk. Kyrkans inre
välvdes under senmedeltiden och dekorerades med muralmåleri.
På grund av 1800-talets ökade befolkningsmängd – och även det
stora intresse från när och fj ärran som dåvarande kyrkoherden Jon...

Läs mer i eget fönster

År 1853 - 1854 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn

Johan Adolf Hawerman (Arkitekt)

Sven Sjöholm (Byggmästare)

År 1853 - 1854 Nybyggnad - Torn

Johan Adolf Hawerman (Arkitekt)

År 1853 - 1854 Nybyggnad - Sakristia

Johan Adolf Hawerman (Arkitekt)

År 1853 - 1854 Nybyggnad - Korparti

Johan Adolf Hawerman (Arkitekt)

År 1853 - 1854 Nybyggnad
Nybyggnad – kyrkan i sin helhet. Arkitekt Johan Adolf Hawerman, Överintendentsämbetet. Byggmästare S Sjöholm.

Johan Adolf Hawerman (Arkitekt)

Sven Sjöholm (Byggmästare)

År 1864 - 1997 Ändring
För specifika händelser, se pdf.

Berglunds Arkitektkontor (Arkitektkontor)

Eric Åsberg (Byggmästare)

Forsberg & Wikerstål arkitektkontor (Arkitektkontor)

Johan Niklas Söderling (Orgelbyggare)

K H Marvigs ingenjörsbyrå AB (Firma)

Lennart Flink (Byggmästare)

Ärland Noreen (Arkitekt)

År 1943 - 1943 Brand
År 1947 - 1947 Ändring - ombyggnad
Kyrkan återuppbyggd efter branden med användande av de kvarstående murarna varvid långhuset avdelades i tre skepp.

Ärland Noréen (Arkitekt)