Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VETLANDA BÄCKABY 3:20 - husnr 1, BÄCKABY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

bäckabyext1.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BÄCKABY KYRKA (akt.)

1897 - 1899

1897 - 1898

Jönköping
Vetlanda
Småland
Bäckaby
Lannaskede församling
Växjö stift
Bäckaby Kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 2007

”Som härvarande gamla kyrka allt mer förfaller, beslöts att påbörja
ny kyrkas byggande fem år härefter” står det i ett kyrkostämmoprotokoll
från 1892. En ritning utarbetades av arkitekt Carl Möller vid
Överintendentsämbetet och godtogs av församlingen. Byggmästarna
Joh. Lilienberg, Hörby, och Anders Sjunesson, Tjörnarp, anlitades
för byggandet. Kyrkan uppfördes på ny plats 1897-98. Arkitekturen
tycks ha influerats av de tunga naturstensbyggnader som väckte
uppmärksamhet vid världsutställningen i Chicago 1893.
1913 ommålades kyrkan. Predikstolen fl yttades från sin plats vid
triumfbågen till den nuvarande och försågs med en ...

Läs mer i eget fönster

År 1897 - 1899 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, två vapenhus och torn

Carl Möller (Arkitekt)

År 1897 - 1899 Nybyggnad - Torn

Carl Möller (Arkitekt)

År 1897 - 1899 Nybyggnad - Sakristia

Carl Möller (Arkitekt)

År 1897 - 1899 Nybyggnad - Vapenhus
Två vapenhus

Carl Möller (Arkitekt)

År 1897 - 1899 Nybyggnad - Korparti

Carl Möller (Arkitekt)

År 1897 - 1898 Nybyggnad
Nybyggnad – kyrkan i sin helhet. Arkitekt Carl Möller, Överintendentsämbetet. Byggmästare Joh. Lilienberg, Hörby, och Anders Sjunesson, Tjörnarp.

Anders Sjunesson (Byggmästare)

Carl Möller (Arkitekt)

Joh. Lilienberg (Byggmästare)

År 1913 - 1998 Ändring
För specifika händelser, se pdf.

Alwe Svensson, A E Byggkonsulter (Byggmästare)

Erik Isaksson (Byggmästare)

Forsberg & Wikerstål arkitektkontor (Arkitektkontor)

Johannes Dahls arkitektkontor (Arkitektkontor)

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

Lennart Flink (Byggmästare)

Lennart Pettersson, (Hantverkare - Målare)

Löfstedt och Moeschlin AB (Arkitektkontor)

Nils Hammarberg (Orgelbyggare)

Svanberg Ernst (Hantverkare - Målare)