Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TRANÅS SÄBY 6:1 - husnr 1, SÄBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Säby 9 februari 2006 (155).jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SÄBY KYRKA (akt.)

1180 - 1219

1180 - 1219

Jönköping
Tranås
Småland
Tranås
Säby församling
Linköpings stift
Säby kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Historik

Inventeringsår 1995

Säby kyrka uppfördes troligen under andra hälften av 1100-talet, och bestod då av ett långhus uppfört av tuktad gråsten, med smalare kor i öster, med eller utan absid. I väster fanns en rundbågig portal av välhuggen sandsten, alltså verkar huvudingången ovanligt nog ha varit placerad på västgaveln. Av tecken på brandskador i de bevarade 1100-talsdelarna att döma, brann kyrkan under början av 1400-talet. Efter branden återuppfördes långhusets södra mur något längre ut så att långhuset blev bredare än tidigare och koret återuppfördes i samma bredd som det nya långhuset. Av den äldsta kyrkan från 1100-talet återstår idag den västra del...

Läs mer i eget fönster

År 1180 - 1219 Nybyggnad
Långhus. Från den ursprungliga kyrkan kvarstår murpartier i långhusets nordvästra hörn.
År 1180 - 1219 Nybyggnad
År 1400 - 1499 Specifika inventarier - altarskåp
Altarskåp av mästare från Lübeck.

Säby kyrka (Publikation)

År 1400 - 1499 Ändring - ombyggnad, valvslagning
År 1400 - 1449 Ändring - tillbyggnad
Långhuset breddat åt söder och förlängt åt öster
År 1400 - 1449 Nybyggnad - Korparti
År 1400 - 1449 Nybyggnad - Sakristia
År 1470 - 1529 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmåleri av mäster Amunds skola.

Säby kyrka (Publikation)

År 1593 - 1593 Specifika inventarier - dopfunt

Säby kyrka (Publikation)

År 1653 - 1653 Fast inredning - predikstol

Nils Evertsson Bratt (Konstnär - Bildhuggare)

Säby kyrka (Publikation)

År 1686 - 1686 Fast inredning - altaruppsats

Jöran Bundij (Konstnär - Bildhuggare)

År 1689 - 1689 Nybyggnad - Korsarm/ar
År 1746 - 1746 Nybyggnad - Torn

Petter Frimodig (Byggmästare)

År 1746 - 1746 Nybyggnad - Gravkor
År 1748 - 1748 Nybyggnad - Korsarm/ar
År 1748 - 1748 Nybyggnad - Gravkor
År 1750 - 1750 Fast inredning - läktare
Nya läktare i väster och norr.
År 1754 - 1754 Fast inredning - orgel
År 1887 - 1887 Ändring - ombyggnad
Fönster förstoras och får gjutjärnsbågar, nya läktare, ny altarring, nya öppna bänkar, nya dörrar i korsarmarna, ommålning.
År 1922 - 1922 Ändring - restaurering
Restaurering av Wrangelska gravkoret. Ursprunglig fönsterstorlek återskapas.
År 1928 - 1928 Ändring - restaurering
Restaurering av Wittingska gravkoret.
År 1931 - 1931 Ändring - restaurering, interiör
Centralvärme installeras. Altare, altarring, läktare och bänkar byggs om. Minskning av korfönster. Framtagning av kalkmåleri. Konservering av predikstol, måleri och orgelfasad. Ommålning.
År 1933 - 1933 Fast inredning - glasmålning
Glasmålning i nytt korfönster av Jerk Werkmäster.
År 1943 - 1943 Underhåll - Omputsning, exteriör
Putsning med KC-bruk och avfärgning med KEIM.
År 1945 - 1945 Teknisk installation - el
År 1961 - 1961 Underhåll - exteriör
Omtäckning av långhusets sydöstra takfall. Nytt vattenavledningssytem. Ommålning av fasader, dörrar och fönster.
År 1968 - 1968 Ändring - restaurering, interiör
Rengöring av kalkmåleri, framtagning av måleri på västgavel och originalkulör i Wittingska gravkorets tak, inbyggnad under norra läktaren, nytt orgelverk bakom gamla fasaden, ommålning av inredning.
År 1970 - 1970 Fast inredning - orgel
Kororgel
År 1973 - 1973 Underhåll - takomläggning
Ny spåntäckning. Plåt på sakristian.
År 1980 - 1980 Underhåll - exteriör
Omputsning av alla fasader utom koret. Omtäckning av tak på norra korsarmen och tornet med spån.
År 1998 - 1998 Underhåll - exteriör
Ommålning av torn och renovering av lanternin.