Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SÄVSJÖ VALLSJÖ 9:1 - husnr 2, VALLSJÖ GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Vallsjö gamla ka1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VALLSJÖ GAMLA KYRKA (akt.)

1100 - 1249

1170 - 1199

Jönköping
Sävsjö
Småland
Vallsjö
Sävsjö församling
Växjö stift
Vallsjö gamla kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2009

Vallsjö gamla kyrka hör till de så kallade Njudungskyrkorna som
uppfördes under 1100-talets andra hälft. Likheterna med domkyrkan
i Lund är många och byggnadstiden sammanfaller med att
domkyrkan har färdigställts. Man kan förvänta sig att byggnadshantverkare
har sökt sig vidare för nya uppdrag och tagit med sig
erfarenheter från domkyrkobygget.
Kyrkan uppfördes i sten med putsade fasader. Till ovanligheten hör
att kyrkan från början uppfördes med ett västtorn. De fl esta andra
kyrkor uppfördes utan torn. Den enda kyrka i närheten som också
uppfördes med torn var Vrigstads gamla kyrka, vilket förmodligen
berättar något om d...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1249 Nybyggnad - Korparti
År 1100 - 1249 Nybyggnad - Vapenhus
Ursprungligen uppfört som västtorn, vars övre del senare nedmonterades.
År 1100 - 1249 Nybyggnad
Långhus, kor med absid och vapenhus
År 1170 - 1199 Nybyggnad
Vallsjö stenkyrka uppförs, troligen av byggnadsarbetare som varit verksamma vid domkyrkobygget i Lund.
År 1568 - 2005 Ändring
För specifika händelser, se pdf.

Johannes (Johan) Magnusson (Orgelbyggare)

Rolf Larsson (Orgelbyggare)

Sivert Holmberg (Firma)

Sven Sundbaum (Konservator)

Sven Wahlgren (Konservator)

År 1890 - 1899 Tagen ur bruk
År 1951 - 1961 Nybyggnad - Sakristia
År 1951 - 1951 Ändring - ombyggnad
Kyrkan restaurerad
År 1951 - 1951 Återinvigning