Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

EKSJÖ BELLÖ 3:1 - husnr 1, BELLÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Bellö kyrka, 27 april 2004 (5)

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BELLÖ KYRKA (akt.)

1822 - 1823

1822 - 1823

Jönköping
Eksjö
Småland
Bellö
Ingatorp-Bellö församling
Linköpings stift
Marknadsvägen 8

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1992

Bellö kyrka uppfördes 1822-26 på platsen för en medeltida kyrka, troligen från 1200-talet. Arkitekt var J W Gerss vid Överintendentsämbetet i Stockholm och byggmästare var Peter Eriksson från Bredared. Kyrkan invigdes 1828. Kyrkan har aldrig varit föremål för några större förändringar eller till- och ombyggnader. Första mer omfattande renovering ägde troligen rum 1856 då bland annat altartavlan byttes ut och väggarna vitmenades invändigt. 1928 skedde också omfattande underhållsåtgärder som därtill innebar en del förändringar, bland annat läktartrappor tillkom då i sin nuvarnade utformning med underbyggnader, bänkinredningen ändrades...

Läs mer i eget fönster

År 1822 - 1823 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn

Jacob Wilhelm Gerss (Arkitekt)

Peter Eriksson (Byggmästare)

År 1822 - 1823 Nybyggnad - Torn

Jacob Wilhelm Gerss (Arkitekt)

Peter Eriksson (Byggmästare)

År 1822 - 1823 Nybyggnad - Sakristia

Jacob Wilhelm Gerss (Arkitekt)

Peter Eriksson (Byggmästare)

År 1822 - 1823 Nybyggnad - Korparti

Jacob Wilhelm Gerss (Arkitekt)

Peter Eriksson (Byggmästare)

År 1822 - 1822 Specifika inventarier - altartavla

Johan Bäckström (Konstnär)

År 1822 - 1823 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1826 - 1826 Fast inredning - orgel

Nils Ahlstrand (Orgelbyggare)

År 1856 - 1856 Specifika inventarier - altartavla
Kopia av Pehr Hörbergs tavla "Frälsarens törnekröning" i Sunds kyrka, Östergötland.

P M Kindgren (Konstnär)

År 1857 - 1857 Ändring - ombyggnad
Ombyggnad av orgelverket från 1826.

Erik Nordström (Orgelbyggare)

År 1928 - 1928 Ändring
Omfattande upprustning, bland annat nytt golv, nya bänkar, nya läktartrappor, invändig ommålning, ny värmekamin etc.

Göran Pauli (Arkitekt)

År 1946 - 1946 Teknisk installation - värme
Elburen värme installeras.
År 1964 - 1964 Underhåll
Omfattande åtgärder, bla. ny puts invändigt och utvändigt.

Johannes Dahl (Arkitekt)

År 1969 - 1969 Ändring - restaurering
Restaurering av orgel till ursprunglig disposition.

Länsstyrelsens i Jönköpings län arkiv (Arkiv)

År 1982 - 1982 Ändring - tilläggsisolering
Isolering av valv.
År 1987 - 1987 Teknisk installation - värme
Ny elvärme
År 1989 - 1989 Underhåll
Omputsning. Takomläggning. Ommålning invändigt med traditionella färgtyper.

Sveriges kyrkor volym 192: Kyrkobyggnader 1760-1860 del 2, Småland och Öland (Publikation)

År 1992 - 1992 Teknisk installation - VA
Toalett i vapenhus.
År 1995 - 1995 Specifika inventarier - textilskåp
År 2003 - 2003 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Renovering av fönster och portar.