Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ANEBY VIREDA 4:1 - husnr 1, VIREDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

PICT0015 (2).JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VIREDA KYRKA (akt.)

1344 - 1344

1344 - 1344

Jönköping
Aneby
Småland
Vireda
Haurida-Vireda församling
Linköpings stift
Vireda 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1997

Vireda kyrka är en av tre bevarade träkyrkor från medeltid i länet, de andra kyrkorna är Haurida kyrka i grannsocknen och Stenberga kyrka vid Vetlanda. Kyrkans äldst daterade delar är från 1344, vilket har fastställts med dendrokronologisk undersökning av spån på kyrkvinden. En medeltida dopfunt från 1200-talet finns i kyrkan som kan vara belägg för att kyrkan antingen är äldre än 1300-talet eller har föregåtts av en tidigare kyrka på platsen. Den medeltida enskeppiga timmerkyrkan utvidgades mot norr med en sakristia av sten omkring år 1500. Under 1700-talet tillbyggdes en halvrund korabsid av sten i full bredd i öster, ett timrat k...

Läs mer i eget fönster

År 1344 - 1344 Dendrokronologisk undersökning
År 1344 - 1344 Nybyggnad
Långhus
År 1344 - 1344 Nybyggnad
År 1475 - 1525 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Väggmålningar på timmer med olika scener ur passionshistorien, dödssynderna etc blandat med en del profana skildringar.
År 1500 - 1699 Nybyggnad - Sakristia
Dateringen är osäker, men sakristian har tillkommit senare än långhuset och före korpartiet.
År 1663 - 1663 Fast inredning - predikstol
Predikstol skänkt av Per Brahe den yngre.
År 1701 - 1705 Nybyggnad - Torn
År 1701 - 1705 Nybyggnad - Korparti
År 1755 - 1757 Nybyggnad - Korsarm/ar
År 1823 - 1823 Ändring - ombyggnad, fönster
Förstoring av fönster på sydsidan.

Ullén, Marian, Medeltida träkyrkor I, Småland samt Ydre och Kinda härader i Östergötland. (Publikation)

År 1851 - 1851 Ändring - ombyggnad, interiör
Nytt altare, altarring och bänkar.

Länsstyrelsens i Jönköpings län arkiv (Arkiv)

År 1906 - 1907 Ändring
Omfattande renovering omfattande bla nytt fönster i koret, ommålning invändigt med jugenddekor, nya golv, ny värme, bänkinredning etc.

Axel Lindegren (Arkitekt)

År 1923 - 1925 Konservatorsarbeten
Predikstol och triumfkrucifix.

Länsstyrelsens i Jönköpings län arkiv (Arkiv)

År 1938 - 1938 Ändring - restaurering
Omfattande restauering som bla innebär att väggmålningarna togs fram igen och att spåren från 1907 års renovering togs bort.

Johannes Dahl (Arkitekt)

År 1979 - 1979 Teknisk installation - värme
Elvärme

Ullén, Marian, Medeltida träkyrkor I, Småland samt Ydre och Kinda härader i Östergötland. (Publikation)

År 1988 - 1988 Konservatorsarbeten
Takmålningarna konserveras.

Länsstyrelsens i Jönköpings län arkiv (Arkiv)

År 1992 - 1992 Ändring - restaurering
Spånbyte på absid, tornspira, tornhuvens västra sida och långhusets västgavel. Ommålning. Konservering av tak- och väggmålningar. Ny värme.

Länsstyrelsens i Jönköpings län arkiv (Arkiv)

År 2010 - 2010 Konservatorsarbeten
Väggmåleri