Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ANEBY BÄLARYD 1:12 - husnr 1, BÄLARYDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Kopia av Bälaryd kyrka, 27 april 2004 (3).JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BÄLARYDS KYRKA (akt.), BÄLARYDS KYRKA (akt.)

1200 - 1299

1200 - 1299

Jönköping
Aneby
Småland
Bälaryd
Aneby församling
Linköpings stift
Bälaryd 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2004

Kring Bälaryds kyrkas äldsta historia är mycket fortfarande höljt i dunkel. Kyrkan uppfördes efter en tidigmedeltida grundplan i form av långhus och kor, troligen uppförd under 1100- eller 1200-talet. Kyrkan har en dopfunt från 1200-talets första hälft, vilket också skulle kunna var en trolig tid för bygget. Några daterbara händelser som gäller ändringar i kyrkobyggnaden före 1600-talets finns ej men före denna tid har kyrkan i alla fall genomgått en tillbyggnad mot väster då den även försetts med ett smalare torn, samt att kyrkan valvslagits. Att kyrkan från början har haft en öppen takstol kan ses genom spår av dekor på den medelt...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1299 Nybyggnad
Långhus, kor och torn
År 1200 - 1299 Nybyggnad - Torn
År 1200 - 1299 Nybyggnad - Korparti
Dateringen något osäker. Kyrkan kan ha förlängts åt öster senare under medeltiden.
År 1200 - 1299 Nybyggnad
År 1400 - 1499 Valvslagning
År 1640 - 1640 Fast inredning - altaruppsats

Johan Werner d.y. (Konstnär)

År 1740 - 1740 Nybyggnad - Korsarm/ar
År 1740 - 1740 Nybyggnad - Sakristia
Dateringen något osäker. Sakristian bör vara samtida med korsarmen, men kan också vara tillbyggd senare.
År 1755 - 1755 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Takmålningar

Olof Rosenblad (Konstnär)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Fägna och förnöja (Publikation)

År 1798 - 1798 Ändring - ombyggnad, exteriör
Påbyggnad med lanternin på tornet.

Jönköpings läns musei arkiv (Arkiv)

År 1807 - 1807 Ändring - ombyggnad, innertak
Valven rivs och ersätts med plant innertak.

Jönköpings läns musei arkiv (Arkiv)

År 1838 - 1839 Fast inredning - orgel

Landsarkivet i Vadstena (Arkiv)

År 1874 - 1874 Fast inredning - predikstol
År 1874 - 1874 Fast inredning - altare
År 1874 - 1874 Fast inredning - altarring
År 1874 - 1874 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålning i ljusa färger.
År 1874 - 1874 Teknisk installation - värme
Öppen spis i sakristian.
År 1895 - 1895 Ändring - ombyggnad
Om- och tillbyggnad av orgel.

Orgelinventarium (Publikation)

År 1903 - 1903 Underhåll - takomläggning
Svartplåt. Ersätter troligen spån.
År 1909 - 1909 Ändring - ombyggnad, interiör
Betonggolv. Nya fönster. Igenmurning av fönster i altarvägg. Nytt innertak under det gamla. Ommålning. Utvändig omputsning. Restaurering av triumfkrucifix och läktarbröstning.
År 1932 - 1932 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålning i vitt grått och guld.
År 1942 - 1942 Ändring - ombyggnad
Ombyggnad av orgel.
År 1953 - 1953 Ändring - restaurering, interiör
Ombyggnad av bänkar. Utökat korgolv. Utökad läktare. Äldre altartavla och predikstol återbördas. Nya fönsterbågar. Elvärme.
År 1953 - 1953 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Putslagning och avfärgning med kalkfärg bruten med guldockra och bensvart.
År 1982 - 1982 Ändring - tilläggsisolering
Tilläggsisolering av vind.
År 1984 - 1984 Ändring - restaurering, interiör
Nytt furugolv. Triumfkrucifix ersätter altartavla. Textilförvaring. Ny färgsättning.
År 2009 - 2010 Ändring - restaurering
Restaurering av orgel.