Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÄRNAMO TÅNNÖ 17:1 - husnr 1, TÅNNÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

tånnöext1.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TÅNNÖ KYRKA (akt.)

1847 - 1847

1849 - 1849

Jönköping
Värnamo
Småland
Tånnö
Tånnö församling
Växjö stift
Tånnö kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 2007

Tånnö kyrkas historik är tätt knuten till Voxtorps kyrkas. Båda de
äldre kyrkorna från medeltid revs vid mitten av 1800-talet och båda
uppförde snarlika nyklassiska kyrkor, invigda med bara några års
mellanrum. Tånnös styrande hade dessutom den tydligt uttalade ambition
att vilja efterlikna Voxtorps kyrka så mycket som möjligt.
Tånnös gamla kyrka var av trä och uppfördes under medeltid. Den
stod på platsen för kyrkogården idag – på västra sidan om vägen.
Den gamla kyrkan finns avbildad av Brunius, kort innan den revs
1849. Den var spånklädd, rödfärgad och hade ett högrest tak med
takryttare, rakt avslutat kor i öster, vapen...

Läs mer i eget fönster

År 1847 - 1847 Nybyggnad
Kyrkan byggs av byggmästare Andreas Bengtson på Åsen i Voxtorp. Efter ritningar 1845 av Överintendentsämbetets arkitekt Ludvig Hawerman, baserat på förslag från 1839 av byggmästare C G Lilliegren. Hawermans ritningar ändrades av församlingen.

Andreas Bengtson (Byggmästare)

C G Lilliegren (Byggmästare)

Ludwig Hawerman (Arkitekt)

År 1849 - 1849 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn

C G Lilliegren (Byggmästare)

Ludwig Hawerman (Arkitekt)

År 1849 - 1849 Nybyggnad - Torn

C G Lilliegren (Byggmästare)

Ludwig Hawerman (Arkitekt)

År 1849 - 1849 Nybyggnad - Sakristia

C G Lilliegren (Byggmästare)

Ludwig Hawerman (Arkitekt)

År 1849 - 1849 Nybyggnad - Korparti

C G Lilliegren (Byggmästare)

Ludwig Hawerman (Arkitekt)

År 1852 - 1997 Ändring
För specifika händelser, se pdf.

Carl Elfström (Orgelbyggare)

Gebruder Rieger (Orgelbyggare)

Lennart Nelsson Arkitektkontor AB (Entreprenör)

Louis Masreliez (Konstnär)

M & E Ohlsson Klockgjuteri AB (Klockgjuteri)

Neumann & Vogel (Konstnär - Glaskonstnär)

Sven Sundbaum (Konservator)

Västbo Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)