Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÄRNAMO FRYELE 2:16 - husnr 2, FRYELE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

fryeleext1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FRYELE KYRKA (akt.)

1788 - 1790

1788 - 1790

Jönköping
Värnamo
Småland
Fryele
Nydala-Fryele församling
Växjö stift
Fryele kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 2006

Den nuvarande kyrkan från 1788 har föregåtts av åtminstone en äldre kyrka som revs i samband
med byggandet av den nya. 1201 finns uppgift om en kyrka i Fryele och 1299 skrev
sockenprästen Geniutus ett testamente där han efterskänkte en äng med omgivande marker för
uppförande av en kyrka. När danskarna passerade 1563 brände man kyrkan, som dock
återuppfördes några år senare. Enligt bevarade anteckningar från tiden innan man rev den gamla
kyrkan inför byggandet av den nya, beskrevs kyrkan vara uppförd av sten, med ett ovanligt högt
torn på nära 35 meters höjd. Efter flera års klagomål och behov av ständiga reparationer, inte
mi...

Läs mer i eget fönster

År 1788 - 1790 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn

Hans Lundström (Byggmästare)

Thure Wennberg (Arkitekt)

År 1788 - 1790 Nybyggnad - Torn

Hans Lundström (Byggmästare)

Thure Wennberg (Arkitekt)

År 1788 - 1790 Nybyggnad - Sakristia

Hans Lundström (Byggmästare)

Thure Wennberg (Arkitekt)

År 1788 - 1790 Nybyggnad - Korparti

Hans Lundström (Byggmästare)

Thure Wennberg (Arkitekt)

År 1788 - 1790 Nybyggnad
Nybyggnad – kyrkan i sin helhet. Ritning klar 1786, signerad Thure Wennberg, Överintendentsämbetet.

Thure Wennberg (Arkitekt)

År 1848 - 2000 Ändring
För specifika händelser, se pdf.

Anders Berglund (Arkitekt)

August Rosenborg (Orgelbyggare)

Frede Aagaard (Orgelbyggare)

Gunnar Knutsson (Byggmästare)

Göran Pauli (Arkitekt)

Johan Adolf Hawerman (Arkitekt)

K-Konsult (Entreprenör)

Paul Boberg (Arkitekt)

Svensk Byggnadsvård AB (Firma)

Sven Wahlgren (Konservator)