Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÄRNAMO FORSHEDA 13:1 - husnr 1, FORSHEDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

forshedaext1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FORSHEDA KYRKA (akt.)

1300 - 1399

1866 - 1866

Jönköping
Värnamo
Småland
Forsheda
Forshedabygdens församling
Växjö stift
Forsheda kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 2006

Forsheda har en lång kyrklig kontinuitet, det finns
belägg för att det under 1300-talet stod en
stenkyrka på samma plats som den nuvarande
kyrkan. Det finns inte särskilt mycket material
rörande kyrkans tidiga historia men i början av
1700-talet befann sig kyrkan i dålig kondition och
genomgick under åren 1704-06 en genomgripande
renovering och tillbyggnad. 1738 införskaffades
kyrkans första orgel.
Omkring mitten av 1800-talet inleddes diskussioner om att bygga en ny kyrka, inledningsvis fördes dessa
tillsammans med församlingen i Torskinge om att bygga en gemensam kyrkobyggnad men Torskinge
valde att istället behålla sin...

Läs mer i eget fönster

År 1300 - 1399 Nybyggnad
En stenkyrka uppfördes. Den kyrkan stod på samma plats som den nuvarande.
År 1704 - 2007 Ändring
För specifika händelser, se pdf.

Bent Jörgen Jörgensen (Arkitekt)

Johannes Künkel (Orgelbyggare)

Lennart Davidsson, Byggnadsvård AB (Entreprenör)

Ludvig Hedin (Arkitekt)

Nils- Harald Henström (Arkitekt)

År 1866 - 1866 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn

Ludvig Hedin (Arkitekt)

År 1866 - 1866 Nybyggnad - Torn

Ludvig Hedin (Arkitekt)

År 1866 - 1866 Nybyggnad - Sakristia

Ludvig Hedin (Arkitekt)

År 1866 - 1866 Nybyggnad - Korparti

Ludvig Hedin (Arkitekt)