Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÄRNAMO BREDARYD 45:2 - husnr 1, BREDARYDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

bredarydext1.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BREDARYDS KYRKA (akt.)

1860 - 1863

1863 - 1864

Jönköping
Värnamo
Småland
Bredaryd
Bredaryds församling
Växjö stift
Bredaryds kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 2006

Nuvarande kyrkas föregångare var byggd av sten och sannolikt medeltida. Den fick en tillökning 1706.
Med 1800-talets ökande folkmängd blev denna för liten och 1848 yrkade kyrkoherden på nybyggnad.
Församlingen började samla in medel. Först 1860 kunde grunden läggas. På församlingens önskemål
kopierade arkitekt Emil Viktor Langlet vid Överintendentsämbetet ritningarna till Voxtorps kyrka (dock
lade man sedan till två fönsteraxlar). Gamla kyrkan revs 1863 och nya kyrkan var helt färdig året därpå.
Murarmästare var Elias Pettersson från Sandhult och snickarmästare Bengt Andersson från Villstad. För
målningsarbetena stod artisten ...

Läs mer i eget fönster

År 1860 - 1863 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn. Kyrkan byggd med Voxtorps kyrka som förebild på församlingens begäran.

Bengt Andersson (Hantverkare - Snickare)

Elias Pettersson (Byggmästare)

År 1860 - 1863 Nybyggnad - Torn

Bengt Andersson (Hantverkare - Snickare)

Elias Pettersson (Byggmästare)

År 1860 - 1863 Nybyggnad - Sakristia

Bengt Andersson (Hantverkare - Snickare)

Elias Pettersson (Byggmästare)

År 1860 - 1863 Nybyggnad - Korparti

Bengt Andersson (Hantverkare - Snickare)

Elias Pettersson (Byggmästare)

År 1863 - 1864 Nybyggnad
Nybyggnad – kyrkan i sin helhet. Arkitekt Emil Viktor Langlet, Överintendentsämbetet. Murarmästare Elias Pettersson, Sandhult. Snickarmästare Bengt Andersson, Villstad.

Bengt Andersson (Hantverkare - Snickare)

Elias Pettersson (Byggmästare)

Emil Viktor Langlet (Arkitekt)

År 1875 - 2006 Ändring
För specifika händelser, se pdf.

Carl Johannes Carlsson (Orgelbyggare)

Erik Sköld, Halmstad (Konservator)

Fredriksborgs orgelbyggeri (Orgelbyggeri)

Gunnar Knutsson (Byggmästare)

Hans Lindén (Arkitekt)

Johannes Andersson (Orgelbyggare)

Johannes Dahls arkitektkontor (Arkitekt)

julio Amorim (Konservator)

Lars Stalin (Arkitekt)

Ludvig Frid (Konstnär)

Paul Boberg (Arkitekt)