Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VAGGERYD HAGSHULT 2:1 - husnr 1, HAGSHULTS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Hagshultext1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HAGSHULTS KYRKA (akt.)

1100 - 1529

1200 - 1299

Jönköping
Vaggeryd
Småland
Hagshult
Skillingaryds församling
Växjö stift
Hagshult

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2006

Det finns litet material rörande Hagshults kyrkas äldre historia och det är inte förrän under 1700-talet
som det finns mer fortlöpande källor rörande kyrkobyggnaden. Den ursprungliga kyrkobyggnaden
byggdes någon gång under 1200-talet och utgjordes av en rektangulär byggnadskropp med ett kort, rakt
avslutat kor. På 1600-talet bemålades kyrkans interiör med två friser varav den övre frisen berättar om
Kristi lidande och den undre föreställer Jesu födelse. Kalkmålningarna putsades över vid något tillfälle
och låg fördolda fram till en stor invändig restaurering år 1940 då de tas fram av konservator Sven
Wahlgren.
I mitten av 170...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1529 Nybyggnad
Långhus
År 1200 - 1299 Nybyggnad
Kyrkans uppförande påbörjas någon gång under 1200-talet.
År 1600 - 2001 Ändring
För specifika händelser, se pdf.

Bruno Håkansson (Hantverkare - Målare)

Bröderna Bergströms Byggnads AB Halmstad (Entreprenör)

Carl Fredrik Adelcrantz (Arkitekt)

Erik Wiberg (Orgelbyggare)

Göran Pauli (Arkitekt)

Johannes Dahls arkitektkontor (Arkitektkontor)

John Grönwall Orgelbyggeri (Orgelbyggeri)

Malte Erichs (Arkitekt)

Paul Boberg (Arkitekt)

Sivert Holmberg (Entreprenör)

Sven Wahlgren (Konservator)

År 1751 - 1751 Nybyggnad - Korparti
År 1780 - 1780 Nybyggnad - Sakristia
År 1880 - 1889 Nybyggnad - Vapenhus