Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

JÖNKÖPING UNNARYD 12:1 - husnr 1, NORRA UNNARYDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. B963_056:05

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
NORRA UNNARYDS KYRKA (akt.)

1714 - 1714

Jönköping
Jönköping
Småland
Norra Unnaryd
Norra Mo församling
Skara stift
Norra Unnaryds kyrka 14

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1997

Vid biskopsvisitation 1710 gavs tillåtelse till rivning av den gamla kyrkan och bygge av en ny. Detta skedde under sommaren 1714 med nytt timmer. 1722 målades kyrkan och dess inredning av målarmästarna Samuel Bergman och Hans Scholman. Sannolikt är det dessa som utför de allmogeartade figurmålningarna på läktarbröstet och väggarna. 1738 färdigställdes en predikstol av Niklas Kihlman. 1767 omspånades taket och året därpå utförde häradsmålare Sven Morin målningsarbeten i kyrkan. 1795 försågs kyrkan med ett nytt, fullbrett, tresidigt avslutat kor i efterföljd av kyrkorna i Bottnaryd och Mulseryd. Innertaket välvdes, läktaren ombyggdes ...

Läs mer i eget fönster

År 1664 - 1664 Specifika inventarier - altartavla
År 1714 - 1714 Nybyggnad
Långhus

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1722 - 1722 Underhåll - målningsarbete
Kyrka med inredning målas. Sannolikt även allmogemässigt dekormåleri.

Hans Scholman (Hantverkare - Målare)

Samuel Bergman (Hantverkare - Målare)

År 1738 - 1738 Fast inredning - predikstol

Niklas Kihlman (Konstnär - Bildhuggare)

År 1767 - 1767 Underhåll - takomläggning
Omspåning av tak.
År 1768 - 1768 Underhåll - målningsarbete

Sven Nilsson Morin (Konstnär)

År 1795 - 1795 Nybyggnad - Korparti
Fullbrett, tresidigt avslutat.

Jonas Larsson, Gräsryd (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1795 - 1795 Ändring - ombyggnad
Innertaket välvs. Läktaren byggs om och får ingång från påbyggnad på vapenhus i väster.

Jonas Larsson, Gräsryd (Byggmästare)

År 1798 - 1798 Ändring - ombyggnad, interiör
Taklist i "toskansk ordning".

Sven Nilsson Morin (Konstnär)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1889 - 1889 Ändring - tillbyggnad
Kyrkan förlängs åt väster, varvid ett vapenhus rivs.
År 1889 - 1889 Ändring - ombyggnad, interiör
Innerväggar skrädhuggs och kläs med pärlspont, liksom tak. Nytt golv läggs in.

Johan Kraft (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1889 - 1889 Fast inredning - bänkinredning
Öppen bänkinredning.

Johan Kraft (Byggmästare)

År 1889 - 1889 Teknisk installation - värme
Kamin
År 1889 - 1896 Ändring - ombyggnad, exteriör
Väggarnas spånklädsel byts mot locklistpanel.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1896 - 1896 Underhåll - målningsarbete
Exteriörens röda färg ersätts av vit. Interiören målas i grönbruna toner.

G A Catoni (Hantverkare - Målare)

År 1896 - 1896 Specifika inventarier - altartavla

Ludvig Frid (Konstnär)

År 1900 - 1900 Fast inredning - orgel
Läktaren förses vi detta tillfälle med en utkragning.

Johannes Magnusson (Orgelbyggare)

År 1928 - 1928 Underhåll - takomläggning
Nya stickspån. Byte av vindskivor och nockbräder. Uppsättning av nya hängrännor och stuprör. Rötade delar av takstol byts ut.

Göran Pauli (Arkitekt)

År 1928 - 1928 Teknisk installation - värme
Ny kamin med riktig skorsten.

Göran Pauli (Arkitekt)

År 1928 - 1928 Underhåll - målningsarbete
Ommålning av fasader i befintlig kulör. Ny interiör färgsättning i enlighet med framtagna äldre kulörer.

Göran Pauli (Arkitekt)

K J R Johansson, Skövde (Konservator)

År 1928 - 1928 Ändring - ombyggnad, interiör
Pärlspont på väggar och tak kläs med plywood. Alla dörrar får utanpåliggande fyllningae i samma material. Altartavlan får rundbågskrön.

Göran Pauli (Arkitekt)

År 1928 - 1928 Konservatorsarbeten
Framtagning av ursprunglig färgsättning på predikstol. Gamla figurmålade fyllningar inkorporeras i nya bänkskärmar. Figurdekor på läktarbröst tags fram.

Göran Pauli (Arkitekt)

K J R Johansson, Skövde (Konservator)

År 1949 - 1949 Teknisk installation - el
Elektrisk uppvärmning och belysning.
År 1951 - 1951 Underhåll - takomläggning
Omläggning med stickspån.
År 1964 - 1964 Ändring - tillbyggnad
Sakristia breddas åt väster, får ny inredning och toalett.

Lars Stalin (Arkitekt)

År 1964 - 1964 Ändring - ombyggnad, interiör
Kamin och skorsten slopas. Väggarnas plywood och pärlspont tags ned och ersätts av bröstning och glasfibervävsklädda fält. Mellan fälten anbringas pilastrar och mot koret kolonner. Taklisten utökas något till följd av den nya panel som läggs utanpå den gamla på innertaket. Korgolvet höjs. Korfönstren förses med råglasdekor. Vävnader uppsätts på korväggar. Läktarens utkragning tags bort och ersätts av ett ryggpositiv. Läktarbänkarna slopas. Norra läktartrappan ersätts av kapprum, toalett och väntrum. Elcentral flyttas till skrubb under södra trappan.

Lars Stalin (Arkitekt)

År 1964 - 1964 Underhåll - golv
Golv slipas och fernissas.

Lars Stalin (Arkitekt)

År 1964 - 1964 Fast inredning - bänkinredning
Sluten bänkinredning.

Lars Stalin (Arkitekt)

År 1964 - 1964 Fast inredning - altare

Lars Stalin (Arkitekt)

År 1964 - 1964 Fast inredning - altarring
Figurmålade fyllningar inkorporeras i ny altarring.

Lars Stalin (Arkitekt)

År 1964 - 1964 Fast inredning - port
Nya dörrar.

Lars Stalin (Arkitekt)

År 1964 - 1964 Specifika inventarier - dopfunt

Lars Stalin (Arkitekt)

År 1964 - 1964 Konservatorsarbeten
Rengöring av läktarbröst, altartavla och predikstol.

Ragnar Flood (Konservator)

År 1964 - 1966 Fast inredning - orgel

Herman Nordfors & Co (Orgelbyggare)

Lars Stalin (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1978 - 1978 Ändring - tilläggsisolering
Isolering av tak.
År 1980 - 1980 Ändring - ombyggnad, fönster
Innanfönster i vapenhus, väntrum, trapphus och läktare.
År 1995 - 1995 Underhåll - takomläggning
Kluvna spån läggs på tak.