Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GNOSJÖ KÄVSJÖ 15:1 - husnr 1, KÄVSJÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

kävsjöext1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KÄVSJÖ KYRKA (akt.)

1725 - 1775

1775 - 1776

Jönköping
Gnosjö
Småland
Kävsjö
Kävsjö församling
Växjö stift
Kävsjö kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 2006

En första träkyrka uppfördes sannolikt här under 1200-talet, från den kyrkan återfinns idag kyrkans
dopfunt och triumfkrucifix. Den kyrkan ersattes vid okänt tillfälle med en ny träkyrka där möjligtvis den
nuvarande sakristian ingått. 1689 införskaffades en predikstol till kyrkan och 1704 uppfördes en
klockstapel i kyrkans närhet.
Den nuvarande kyrkobyggnaden
började uppföras 1725 då koret
uppfördes, det synes varit så att det
gamla långhuset fått stå kvar för 1740
byggdes tornet och den klockstapel
som uppfördes 1704 revs. År 1775
byggdes ett nytt långhus, alternativt
renoverades långhuset. År 1733
bemålades koret av må...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1993 Ändring
För specifika händelser, se pdf.

Carl Ruuth (Konstnär - Dekormålare)

Curt Thorsjö (Konstnär - Bildhuggare)

Elias Fries Thoresson (Klockgjutare)

Erik Fant (Arkitekt)

Hemmarsson (Orgelbyggare)

M A Rönnblom (Klockgjutare)

Nils Hammarberg (Orgelbyggare)

Ragnar Hjorth (Arkitekt)

Samuel Lindgren (Hantverkare - Målare)

Torsten Hjelm (Konservator)

Winfried Baier (Konstnär - Glaskonstnär)

År 1725 - 1775 Nybyggnad
Kyrkan uppfördes i etapper, det synes varit så att man reparerade och byggde till den föregående träkyrkan. Sakristian är äldre och troligtvis från den kyrkobyggnaden. 1725 byggdes koret och 1740 tillkom tornet och i samband med det revs klockstapeln. Sist uppfördes långhuset år 1775. Den nuvarande kyrkan har föregåtts av tidigare träkyrkor vars ålder och läge är okänt.
År 1740 - 1741 Nybyggnad - Torn
Tornet kvarstår från den medeltida kyrkan
År 1775 - 1776 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och sakristia

Anders Jonsson (Byggmästare)

År 1775 - 1776 Nybyggnad - Sakristia

Anders Jonsson (Byggmästare)

År 1775 - 1776 Nybyggnad - Korparti

Anders Jonsson (Byggmästare)