Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GNOSJÖ KÄLLERYD 3:1 - husnr 1, KÄLLERYDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

källerydext1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KÄLLERYDS KYRKA (akt.)

1411 - 1411

1672 - 1672

Jönköping
Gnosjö
Småland
Källeryd
Källeryds församling
Växjö stift
Durells väg 25

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 2006

När den första kyrkobyggnaden uppfördes I Källeryd är oklart. Det finns belägg för att en kyrka fanns
här på 1400-talet då kyrkan omnämns i ett testamente. Källeryds nuvarande kyrka har sin grund i 1600-
talet då landshövdingen i Kristianstads län, Magnus Dureel, lät uppföra en ny kyrka med gravkor för
släkten. Kyrkan byggdes under åren 1672-75 och bestod då av långhus med fristående klockstapel.
Kyrkan var valvslagen och hade dekorationsmåleri utfört av bl.a. Hindrich Eylertz. Ovanför gravkoret
var sakristian förlagd medan altaret hade sin placering i nivå med menigheten framför gravkoret. Altaret
var utfört i marmor och alab...

Läs mer i eget fönster

År 1411 - 1411 Nybyggnad
Det första skrivna belägget för att en kyrkobyggnad funnits på platsen härrör från 1411 och behandlar en donation till kyrkan i Källeryd.
År 1672 - 1672 Nybyggnad
Långhus och kor
År 1672 - 1672 Nybyggnad - Korparti
År 1672 - 2004 Ändring
För specifika händelser, se pdf.

Axel Lindegren (Arkitekt)

Bent Jörgen Jörgensen (Arkitekt)

C. A. Norling, Jönköping (Klockgjutare)

E F Thorsson (Klockgjutare)

Fredrik Ekberg (Arkitekt)

Herman Andersson (Konservator)

Hindrich Eyllertz (Konstnär - Dekormålare)

Johannes (Johan) Magnusson (Orgelbyggare)

År 1885 - 1887 Nybyggnad - Sakristia

Fredrik Ekberg (Arkitekt)

År 1885 - 1887 Nybyggnad - Torn

Fredrik Ekberg (Arkitekt)

År 1904 - 1904 Brand
År 1904 - 1906 Ändring - ombyggnad
Kyrkan återuppförd efter branden med användande av de gamla murarna

Axel Lindegren (Arkitekt)