Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GNOSJÖ KULLTORP 2:6 - husnr 1, KULLTORPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

kulltorpext1.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KULLTORPS KYRKA (akt.)

1100 - 1349

1250 - 1250

Jönköping
Gnosjö
Småland
Kulltorp
Kulltorps församling
Växjö stift
Kulltorps kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 2007

Kulltorps kyrka har en lång och tidvis
dramatisk historia. Genom myntfynd
som gjorts i kyrkan vet man att en det
senast kring år 1250 stod en stenkyrka
på platsen, sannolikt uppfördes kyrkan
redan tidigare. Den medeltida kyrkan
bestod av torn, långhus samt ett
smalare kor med absid och trots flera
om- och tillbyggnader återfinns delar
av det medeltida murverket i den
nuvarande kyrkans stomme.
Någon gång under 1500-talet
införskaffades en dopfunt till kyrkan.
Vissa källor talar för att kyrkan år 1564
brändes av danskarna under det
nordiska sjuårskriget. På 1600-talet
utsmyckades kyrkan med
kalkmålningar på väggarna o...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1349 Nybyggnad
Långhus
År 1250 - 1250 Nybyggnad
Utifrån myntfynd vet man att senast detta år var en stenkyrka uppförd på platsen, sannolikt fanns kyrkan redan under 1100-talets andra hälft. Kyrkan bestod av torn, långhus samt ett smalare kor med absid. I den nuvarande kyrkan antas medeltida murverk ingå i tornkroppen samt i långhusets västra del.
År 1500 - 2006 Ändring
För specifika händelser, se pdf.

Axel Lindegren (Arkitekt)

Bruno Christensen & Sönner Orgelbyggeri, Danmark (Orgelbyggeri)

C J Rolander, Klevshult (Hantverkare - Målare)

Erika Melander (Konservator)

Ingvar Selse (Arkitekt)

Lars Stalin (Arkitekt)

Leif Berg (Konservator)

Sivert Holmberg (Arkitekt)

Sven Niclas Berg (Hantverkare - Målare)

Uno Lindberg (Konstnär - Glaskonstnär)

År 1630 - 1669 Nybyggnad - Torn
År 1800 - 1803 Nybyggnad - Sakristia
År 1800 - 1803 Nybyggnad - Korparti
År 1800 - 1803 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängt åt öster