Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GNOSJÖ GNOSJÖ 1:10 - husnr 2, GNOSJÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Gnosjöext1.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GNOSJÖ KYRKA (akt.)

1885 - 1887

1885 - 1885

Jönköping
Gnosjö
Småland
Gnosjö
Gnosjö församling
Växjö stift
Gnosjö kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2005

Gnosjö har lång kontinuitet men det finns litet kunskap rörande den tidiga kristna historien. Den
nuvarande kyrkobyggnaden har föregåtts av tidigare kyrkor. Enligt vissa källor skall den första kyrkan på
platsen vara en träkyrka uppförd av rundtimmer. Denna kyrka brann 1717 och en ny kyrka uppfördes
året efter, även denna kyrka var utförd av trä. När församlingen i slutet av 1800-talet vuxit ur sin kyrka
beslutas att en ny kyrka skall uppföras och kyrkstämman beslutar 1880 att ge byggmästaren Anders
Larsson uppdraget att upprätta ett förslag för en ny kyrka. Anders Larsson hade varit med vid
uppförandet av Båraryds kyrka och h...

Läs mer i eget fönster

År 1885 - 1887 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn. Kyrkan har även rudimentära korsarmar

A Larsson (Arkitekt)

År 1885 - 1887 Nybyggnad - Torn

A Larsson (Arkitekt)

År 1885 - 1887 Nybyggnad - Sakristia

A Larsson (Arkitekt)

År 1885 - 1887 Nybyggnad - Korparti

A Larsson (Arkitekt)

År 1885 - 1885 Nybyggnad
Kyrkan färdigställdes detta år men invigningen skedde inte förrän 1887.

Anders Larsson (Byggmästare)

År 1905 - 2000 Ändring
För specifika händelser, se pdf.

Eskil Lundén (Orgelbyggare)

Fredrik Wetterqvist (Arkitekt)

Hans Lindén (Arkitekt)

Horst J. Jürchik (Konservator)

Kurt Bernström (Arkitekt)

Ludvig Frid (Konstnär)

Svensk Klimatstyrning AB (Firma)

Viking Lanje (Konservator)