Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GISLAVED ÖRERYD 12:1 - husnr 1, ÖRERYDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. B963_048:04

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÖRERYDS KYRKA (akt.)

1744 - 1750

Jönköping
Gislaved
Småland
Öreryd
Norra Hestra församling
Växjö stift
Örerydsvägen 28

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1997

1738 utdömdes den gamla kyrkan och ombyggnad föreslogs. Trots extra ordinarie kollekter från pastoratet kom nybygget inte att starta förrän 1744. Brist på medel gjorde att den nya timmerkyrkan inte kunde fullbordas förrän 1750. Byggmästare var Jon Andersson från Hammelsbo i Åsenhöga. Häradsmålare Olof Berggren utförde figurmålningar på vägg och läktarbröst i enkel allmogestil. 1763 sammanbyggdes en äldre klockstapel (från 1600-talet och ombyggd 1719) med kyrkans västgavel såsom ett torn. Ett vapenhus inreddes i dess bottenvåning. Detta och bänkinredningen målades 1766 av häradsmålaren och bildhuggaren Sven Nilsson Morin. Denne utför...

Läs mer i eget fönster

År 1744 - 1750 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och sakristia

Jon Andersson (Byggmästare)

Olof Berggren (Hantverkare - Målare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1744 - 1750 Nybyggnad - Sakristia
År 1744 - 1750 Nybyggnad - Korparti
År 1763 - 1765 Nybyggnad - Torn
En äldre klockstapel bildar stomme.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1766 - 1766 Underhåll - målningsarbete, interiör
Vapenhus och bänkinredning målas.

Sven Nilsson Morin (Konstnär)

År 1768 - 1769 Fast inredning - altaruppsats

Sven Nilsson Morin (Konstnär)

År 1772 - 1772 Fast inredning - läktare
År 1785 - 1786 Underhåll - exteriör
Omspåning av fasader och tak.
År 1785 - 1806 Ändring - ombyggnad
Vid denna tid torde kyrkan ha fått sina symmetriskt placerade rundbågsfönster och interiören sin gustavianska karaktär med pappspända väggfält mellan pilastrar. Ett nytt innertak torde även ha byggts vid detta tillfälle.
År 1793 - 1794 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Rödfärgning
År 1806 - 1806 Fast inredning - predikstol

Sven Nilsson Morin (Konstnär)

År 1817 - 1817 Specifika inventarier - kyrkklocka
Omgjutning av storklocka.

Jonas Magnus Fries, Jönköping (Klockgjutare)

År 1830 - 1830 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Ommålning av torn. Sannolikt är det nu som kyrkans fasader förses med sin vita locklistpanel. Årtalet 1832 målat på brädfodringens insida i tornkammare. Panelen syns på teckning 1887.
År 1830 - 1830 Specifika inventarier - kyrkklocka
Omgjutning av lillklocka.

E Lundquist, Jönköping (Klockgjutare)

År 1863 - 1863 Ändring - ombyggnad
Ombyggnad av sakristia.
År 1876 - 1876 Fast inredning - altarring
År 1889 - 1889 Fast inredning - orgel

E A Setterquist & Son Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1893 - 1893 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålning av interiör. Väggfält förses med målade listverk.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1908 - 1908 Underhåll - takomläggning
Taktäckning av spån på torn och tegel på kyrka byts mot galvaniserad plåt.
År 1923 - 1923 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ny färgsättning. Listverk från 1893 övermålas.

C J Rolander, Klevshult (Hantverkare - Målare)

År 1923 - 1923 Konservatorsarbeten
Framtagning av ursprunglig färgsättning på predikstol.

C J Rolander, Klevshult (Hantverkare - Målare)

År 1925 - 1925 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Ommålning av exteriör.
År 1940 - 1940 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning.
År 1948 - 1948 Teknisk installation - värme
Elektrisk uppvärmning.
År 1960 - 1961 Ändring - restaurering, interiör
Ny spänd papp på väggar. Kamin ersätts av dopplats. Slipning och fernissning av golv. Äldre altarring återbördas och öppnas på mitten. Korbänkar slopas. Ny skåpsinredning i sakristia. Toalett inryms i torn och utanför läktaren ordnas ett litet museum.

Lars Stalin (Arkitekt)

År 1960 - 1961 Konservatorsarbeten
Framtagning av målningar på återanvända bräder i vapenhusväggar. Rengöring av altaruppsats och predikstol. Äldre dekor på taklist tages fram. Allmogeframställningar på läktarbröst tages fram.

Sven Wahlgren (Konservator)

År 1960 - 1961 Fast inredning - bänkinredning

Lars Stalin (Arkitekt)

År 1960 - 1961 Underhåll - målningsarbete, interiör
Försök till att återskapa det tidiga 1800-talets färgsättning.

Lars Stalin (Arkitekt)

Sven Wahlgren (Konservator)

År 1965 - 1965 Specifika inventarier - dopfunt

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1974 - 1974 Fast inredning - orgel, orgelverk

Västbo Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1999 - 1999 Ändring - ombyggnad, interiör
Slopande av två bänkrader under läktare för att ge plats för kapphängare och gravhäll.