Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GISLAVED STENGÅRDSHULTS PRÄSTGÅRD 3:1 - husnr 1, STENGÅRDSHULTS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. B963_053:11

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
STENGÅRDSHULTS KYRKA (akt.)

1910 - 1912

Jönköping
Gislaved
Småland
Stengårdshult
Norra Hestra församling
Växjö stift
Stengårdshults kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Historik

Inventeringsår 1992

1908, året efter den gamla kyrkans brand, ansökte församlingen hos Kungl. Maj:t om att få uppföra en ny träkyrka. Arkitekt Torben Grut vid Kungliga Byggnadsstyrelsen utarbetade ritningarna. Grunden lades 1910 och bygget skedde 1911-12 under ledning av byggmästare Johan Kraft, Jönköping. Ritningarna följdes in i detalj. Interiör och exteriör vitmålades. En pneumatisk orgel byggdes av Olof Hammarberg, Göteborg. 1924 kompletterades interiören med en altartavla av Gerda Höglund, vilken fick en arkitektonisk inramning efter nya ritningar av Grut. Två år senare byttes takens spåntäckning ut mot enkupigt lertegel. 1936 insattes en yttre pa...

Läs mer i eget fönster

År 1910 - 1912 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och vapenhus

Johan Kraft (Byggmästare)

Torben Grut (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1910 - 1912 Nybyggnad - Sakristia

Torben Grut (Arkitekt)

År 1910 - 1912 Nybyggnad - Vapenhus

Torben Grut (Arkitekt)

År 1910 - 1912 Nybyggnad - Korparti

Torben Grut (Arkitekt)

År 1912 - 1912 Fast inredning - orgel

Olof Hammarberg (Orgelbyggare)

År 1924 - 1924 Specifika inventarier - altartavla

Gerda Höglund (Konstnär)

År 1926 - 1926 Underhåll - takomläggning
Spåntäckning byts mot tegel.
År 1936 - 1936 Fast inredning - port
Insättning av extra dörrblad framför ytterport.
År 1954 - 1955 Teknisk installation - el
Elektrisk uppvärmning och belysning. Kamin bort.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1954 - 1955 Ändring - ombyggnad, interiör
Utvidgning av läktare.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1954 - 1955 Konservatorsarbeten
Konservering av gamla kyrkans predikstol.

Olle Hellström (Konservator)

År 1954 - 1955 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålning med till stor del bibehållen färgsättning.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Olle Hellström (Konservator)

År 1968 - 1968 Fast inredning - orgel

Herman Nordfors & Co (Orgelbyggare)

Lars Stalin (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1968 - 1968 Ändring - ombyggnad, interiör
Borttagning av bakre två bänkrader för katafalk.
År 1969 - 1969 Underhåll - takomläggning
Tegel byts mot betong. Nya vindskivor.
År 1969 - 1969 Teknisk installation - högtalaranläggning
År 1971 - 1971 Underhåll - målningsarbete
Ommålning av exteriör och interiör enligt befintlig färgsättning. Reveterade väggfält kläs med glasfiberväv. Sockel fogstryks med cement.

Per Rudenstam (Arkitekt)

År 1971 - 1971 Rivning
Rivning av skorsten.

Per Rudenstam (Arkitekt)

År 1971 - 1971 Specifika inventarier - textilskåp

Per Rudenstam (Arkitekt)

År 1985 - 1985 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Avfärgning av fasader med alkydoljefärg.
År 1997 - 1998 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Renskrapning och ommålning av fasader.

Per Rudenstam (Arkitekt)

År 1997 - 1998 Underhåll - takomläggning
Betong byts mot tegel.

Per Rudenstam (Arkitekt)