Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GISLAVED SANDVIK 1:2 - husnr 2, SANDVIKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

sandvikext1.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SANDVIKS KYRKA (akt.)

1898 - 1899

1899 - 1899

Jönköping
Gislaved
Småland
Sandvik
Burseryds församling
Växjö stift
Sandviks kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 2006

Det finns få källor som berättar om Sandviks tidiga
kristna historia. Det gissas att det tidigt fanns en
kyrka på platsen men första gången som namnet
Sandvik omnämns är i ett testamente 1268 där en
Johan i Häsleby lämnar sitt lantställe i Landa till
förbättring av kyrkoherden i Sandviks levnadsvillkor.
Några källor talar om att en kyrka skall ha bränts ner
vid orostiderna med danskarna 1644. Denna kyrka
beskrivs i Samuel Rogbergs smålandsbeskrivning
som en träkyrka med måtten 19,5 aln lång och 11 aln
bred och uppges blivit uppförd i början av 1600-talet.
Det finns dock inga närmare beskrivningar av kyrkans
utseende. Den...

Läs mer i eget fönster

År 1898 - 1899 Nybyggnad
Detta år uppfördes Sandviks kyrka efter ritningar av arkitekt Sven Gratz, stadsarkitekt i Halmstad. Den nuvarande kyrkobyggnaden ersatte en tidigare träkyrka som brann ner den 6 januari 1896. Den gamla kyrkan var belägen på ungefär samma plats som den nuvarande.

Sven Gratz (Arkitekt)

År 1899 - 1899 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn

Gustaf Pettersson (Arkitekt)

Sven Gratz (Arkitekt)

År 1899 - 1899 Nybyggnad - Torn

Gustaf Pettersson (Arkitekt)

Sven Gratz (Arkitekt)

År 1899 - 1899 Nybyggnad - Sakristia

Gustaf Pettersson (Arkitekt)

Sven Gratz (Arkitekt)

År 1899 - 1899 Nybyggnad - Korparti

Gustaf Pettersson (Arkitekt)

Sven Gratz (Arkitekt)

År 1899 - 2005 Ändring
För specifika händelser, se pdf.

Bernt Jörgen Jörgensen (Arkitekt)

Eric Nilsson (Konstnär)

Erik Sköld, Halmstad (Konservator)

Gustav Pettersson (Orgelbyggare)

Ingvar Fröberg (Konstnär - Bildhuggare)

J. Wienbergs stenhuggeri (Konstnär - Bildhuggare)

Ola Westerudd (Konservator)

Paul Boberg (Arkitekt)

Rolf Bergh (Arkitekt)

Västbo Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)